RNaza H

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

RNaza H


Ribonukleaza H (RNaza H) je endonukleaza, torej encim, ki katalizira hidrolizo notranjih fosfoestrskih vezi v RNA. [1]. Najdemo jo lahko v evkariontskih in prokariontskih organizmih. RNaza H prepozna dupleks DNA-RNA in cepi RNA na naključnih mestih. Uporabljamo jo za odstranjevanje mRNA pri sintezi cDNA. Je standardni encim v tehnologiji rDNA.

RNaza H je bila prvič identificirana v telečjem timusu. Najbolje raziskan član družine Rnaze H pa je RNaza HI, ki jo najdemo v E.coli.

3-D struktura RNaze H je običajno sestavljena iz β-strukture, ki jo obdajajo α-vijačnice. Lahko pa, tako kot pri RNazi H, najdeni v virusu HIV-1, manjka ena od α-vijačnic, C-vijačnica, ki poveča sposobnost vezave. [2]. Njena molekulska masa je 18,5 kDa.[1]

RNaza H ima pomembno vlogo pri dozorevanju virusa HIV in je ena glavnih tarč farmacevtskih raziskav pri iskanju zdravila proti AIDSu. Pri procesu sinteze DNA v virusu je RNaza H del encima reverzna transkriptaza in degradira RNA v DNA-RNA hibridu. S tem osvobodi enoverižno DNA, komplementarno R sekvenci na 3' koncu mRNA retrotranspozona. Osvobojeni del verige DNA se premesti na 3' konec mRNA retrotranspozona, pri čemer se sinteza komplementarne verige DNA nadaljuje. [3].


Viri

[2] [3] [4]

Zunanje povezave

Personal tools