Razporeditev po mentorjih, Biokemija 1

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Na tej strani je opisan postopek za študente 3. letnika biokemije ob izboru mentorja za diplomo.

Po tem, ko so študentje razporejeni po mentorjih - to je opisano kot del postopkov, povezanih z diplomsko nalogo na strani Diplomsko delo - je postopek različen za študente, ki so si izbrali mentorja na Katedri za biokemijo, za študente, ki bodo nalogo opravljali na drugih katedrah in za tiste, ki bodo pripravili nalogo zunaj FKKT.


Diplomska naloga na Katedri za biokemijo

Na katedri bomo pripravili seznam vseh tistih, ki boste opravljali diplomo pri nas. Na ta seznam se mora podpisati vsak študent osebno, na koncu pa se bodo podpisali še mentorji s katedre. Seznam bomo v referatu oddali mi. Zaradi lažje organizacije boste podpisovali formular pri vajah na Katedri za biokemijo.


Diplomska naloga na drugih katedrah FKKT

Mentorji z drugih kateder bodo dobili imena tistih študentov biokemije, ki so se odločili za opravljanje diplomske naloge pri njih. Sami morajo obvestiti predstojnika svoje katedre, ki imena teh študentov vključijo na sezname diplomantov na teh katedrah. Posvetujte se z izbranim mentorjem, kdaj se lahko pridete podpisati na seznam.


Diplomska naloga zunaj FKKT

Če ste si izbrali mentorja, ki ni za polni delovni čas zaposlen na FKKT, morate izpolniti formular 'priloga 1', ki je sestavni del pravilnika o diplomskem delu. Če na isti ustanovi zunaj FKKT opravlja diplomsko nalogo več študentov biokemije, za vse izpolnite en formular, ga podpišite in nesite v podpis mentorju, nato pa ga vrnite na Katedro za biokemijo. Ob obisku mentorja zaradi podpisa formularja se mentorju tudi osebno predstavite. Pravočasno se najavite za obisk - zadnji dan za oddajo vseh formularjev je 20. november.Po oddaji formularja "Seznam mentorjev in študentov" v referatu sezname pregleda prodekan in jih podpiše, če se z njimi strinja (do 30.11.).

S teoretičnim uvajanjem v tematiko diplomskega dela lahko začnete takoj, z laboratorijskim delom pa v dogovoru z mentorji. Tisti, ki boste nalogo opravljali zunaj FKKT, morate imeti pred začetkom laboratorijskega dela podpisano pogodbo z ustanovo, kjer boste delali. Osnutek pogodbe pripravijo v študentskem referatu, osnova za pripravo pogodbe pa je odobreno mentorstvo (podpisan seznam študentov po mentorjih) in oddana dispozicija diplomskega dela. To je kratek opis tematike diplomske naloge (običajno pol strani do ena stran). Običajno opis pripravi mentor. Ta dokument morajo podpisati študent, mentor, skrbnik in predstojnik Katedre za biokemijo.

Personal tools