Ribonukleoprotein

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Ribonukleoprotein (RNP) je nukleoprotein, ki vsebuje RNA. Sestavljen je iz kompleksa med ribonukleinsko kislino in proteinom. Primeri RNP so npr. ribosomi, encimi ribonukleaza P, telomeraza, peptidin telomeraza, mali RNPs (snRNP, scRNP),...[1] snRNP ter scRNP so nov razred ribonukleoproteinskih kompleksov. Nahajajo se v jedru in citosolu evkariontski celic, kjer se nahaja veliko tipov majhnih RNA molekul, ki imajo manj kot 300 nukleotidov. Imenujemo jih snRNAs (majhna jedrna RNAs) in scRNAs (mala citosolna RNAs,). Te RNA molekule, ki so po velikosti nekje med tRNA in malo mRNA 5S, so povezane z specifičnimi proteini in ti tvorijo komplekse imenovane snRNPs (mali jedrni ribonukleoproteinski delci) in scRNPs (mali citosolni ribonukleoproteinski delci). [2] Pravimo jim tudi »snurps« ali »scurps«.

Mali jedrni ribonukleoproteinski delci imajo zelo pomebno vlogo pri zorenju mRNA. Katalizirajo specifične reakcije pri izrezovanju intronov, ki spremenijo genske prepise (heterogeno jedrno RNA) v zrelo mRNA, še preden se ta prenese iz jedra k ribosomom v citosol. Gre za to, da se morajo iz RNA, ki seje prepisala, izraziti nekodirajoča zaporedja (introni), da se kodirajoča (eksoni) povežejo v aktivno mRNA.[3]

Viri:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ribonucleoprotein

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22563/#A4008

3. http://www.youtube.com/watch?v=4X8eK15R8yY&feature=related

4. Lubert Stryer, Biochemistry, Forth edition, w.h. Freeman and Company Ney York str. 862-864

5. Rodney Boyer, Temelji biokemije, študentska založba, str. 267,268

Personal tools