Simbiotske bakterije proizvajajo preventivno kombinacijo antibiotikov za zaščito larv os

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Ose grebače rodu Philanthus oziroma čebelji volkci se proti patogenim organizmom borijo tako, da v kokonih larv gojijo specifične simbiotske bakterije. Znanstvenikom je uspelo razkriti molekularno osnovo te varovalne simbioze v naravnem okolju in dokazati, da bakterije proizvajajo »koktejl« sestavljen iz devetih antibiotičnih snovi. Identificirali so streptoklorin in kompleks osmih derivatov piericidina pridobljenih iz kokonov: piericidin A1, piericidin B1, glukopiericidin A, piericidin A5, piericidin C1, 9'-dimetil-piericidin A1, piericidin B5 in piericidin IT-143-B. Celotna aktivnost vseh simbiotsko proizvedenih antibiotikov daje močno protimikrobno zaščito larvam os, ki deluje preventivno. Simbiotske bakterije, ki proizvajajo antibiotične snovi, gojijo samice os v edinstvenih žlezah v obliki anten in jih nanašajo na zgornjo steno legla še preden tja odložijo jajčeca. Larve teh os sprejmejo simbionte in jih med predenjem vključijo v kokon. Spojine, ki jih simbionti izločajo se pojavijo v veliko večjih koncentracijah na zunanji površini kokona kakor na notranji strani, čeprav je kokon zelo tanek. Ta gradient se lahko določi med predenjem, saj larva vključi večino bakterij v svilen kokon v začetku predenja, tako da je število preostalih simbiontov nizko, ko larva zaključuje notranjo površino kokona. Bakterije na ta način bistveno povečajo sposobnost preživetja larv v prisotnosti škodljivih patogenih organizmov.

Sklepajo, da pridobitev bakterijskega simbionta, ki je sposoben proizvodnje celotnega spektra antibiotičnih snovi predstavlja preboj v evoluciji teh insektov in da zaščitna simbioza z aktinobakterijo lahko predstavlja splošne teme v ekologiji in evoluciji mnogih vrst členonožcev.

Personal tools