All pages

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
All pages

"Sebični gen" to Ravni proteinske strukture
Ravnotežje med ekspresijo XYL1 in XYL2 v različnih šasijah kvasovk v povezavi s povečano fermentacijo ksiloze to Žolčne kisline
Views
Personal tools
Toolbox