Pages with the most categories

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results starting with #1.

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Monelin ‎(4 categories)
 2. Prohormon ‎(4 categories)
 3. Ikozaedrični fagi ‎(2 categories)
 4. Možni pristopi k zdravljenju raka z RNAi ‎(2 categories)
 5. Aminokisline in proteini ‎(2 categories)
 6. Značilnosti s kromosomom X povezanih genov ‎(2 categories)
 7. Rak ‎(2 categories)
 8. Mehanizem metilacije DNA ‎(2 categories)
 9. Tumorigenost iPSC ‎(2 categories)
 10. Nukleinske kisline ‎(2 categories)
 11. Popravljanje DNA v kontekstu kromatina ‎(2 categories)
 12. Epigenetsko dogajanje pri rastlinah ‎(2 categories)
 13. Biokem-3 ‎(2 categories)
 14. Posebnosti X in Y kromosomov ter z njima povezane bolezni ‎(2 categories)
 15. Prepisovanje DNA v RNA ‎(2 categories)
 16. Proti antibiotikom odporne mikobakterije in nejserije ‎(2 categories)
 17. Hepadnavirusi in kavlimovirusi (DNA-virusi z reverzno transkripcijo) ‎(2 categories)
 18. Posebnosti in primeri RNAi pri rastlinah ‎(2 categories)
 19. Ravni proteinske strukture ‎(2 categories)
 20. Dolge in kratke nekodirajoče RNA ‎(2 categories)
 21. Sladkorna bolezen tipa I in II ‎(2 categories)
 22. Mehanizem modifikacije histonov ‎(2 categories)
 23. Kloniranje miši iz iPSC ‎(2 categories)
 24. Nukleozidi in nukleotidi ‎(2 categories)
 25. Vloga p53 pri ohranjanju genoma ‎(2 categories)
 26. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎(2 categories)
 27. Biokem-stari ‎(2 categories)
 28. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije ‎(2 categories)
 29. Sinteza proteinov ‎(2 categories)
 30. Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami ‎(2 categories)
 31. Virusi in rak ‎(2 categories)
 32. Odkritje in delovanje kompleksa RISC ‎(2 categories)
 33. Kolageni ‎(2 categories)
 34. Mehanizem X-inaktivacije ‎(2 categories)
 35. Parkinsonova bolezen ‎(2 categories)
 36. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe ‎(2 categories)
 37. Ksiloza ‎(2 categories)
 38. Vitamini ‎(2 categories)
 39. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih ‎(2 categories)
 40. Hialuronidaza ‎(2 categories)
 41. Alzheimerjeva bolezen ‎(2 categories)
 42. Organizacija genov v kromatinu ‎(2 categories)
 43. Mutacije ‎(2 categories)
 44. Fagi v boju proti patogenim bakterijam ‎(2 categories)
 45. Rastlinski virusi ‎(2 categories)
 46. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi ‎(2 categories)
 47. Glikozilacija ‎(2 categories)
 48. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza ‎(2 categories)
 49. Huntingtonova bolezen ‎(2 categories)
 50. Projekt Čovekov epigenom ‎(2 categories)

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox