Pages with the most categories

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results starting with #1.

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Monelin ‎(4 categories)
 2. Prohormon ‎(4 categories)
 3. Mehanizem modifikacije histonov ‎(2 categories)
 4. Sistem izključitve naknadne okužbe ‎(2 categories)
 5. Kloniranje miši iz iPSC ‎(2 categories)
 6. Patogeni koronavirusi: izvor in evolucija ‎(2 categories)
 7. Nukleozidi in nukleotidi ‎(2 categories)
 8. Vloga p53 pri ohranjanju genoma ‎(2 categories)
 9. Epigenetske spremembe kot posledica načina življenja - prehrana ‎(2 categories)
 10. Biokem-stari ‎(2 categories)
 11. Biokemijska struktura centromer in njihove interakcije ‎(2 categories)
 12. Sinteza proteinov ‎(2 categories)
 13. Delovanje na plazmide za zmanjševanje širjenja odpornosti med bakterijami ‎(2 categories)
 14. Virusi in rak ‎(2 categories)
 15. Odkritje in delovanje kompleksa RISC ‎(2 categories)
 16. Zgradba kompleksa za odločanje med lizogenim in litičnim ciklom faga lambda ‎(2 categories)
 17. Kolageni ‎(2 categories)
 18. Mehanizem X-inaktivacije ‎(2 categories)
 19. Parkinsonova bolezen ‎(2 categories)
 20. Ksenobiotiki in epigenetske spremembe ‎(2 categories)
 21. Prilagoditve fagov na bakterijske restrikcijsko-modifikacijske sisteme ‎(2 categories)
 22. Ksiloza ‎(2 categories)
 23. Način pakiranja RNA pri koronavirusih ‎(2 categories)
 24. Vitamini ‎(2 categories)
 25. Mehanizmi izjemne odpornosti proti radioaktivnemu sevanju pri prokariontih ‎(2 categories)
 26. Hialuronidaza ‎(2 categories)
 27. Alzheimerjeva bolezen ‎(2 categories)
 28. Organizacija genov v kromatinu ‎(2 categories)
 29. Mutacije ‎(2 categories)
 30. Fagi v boju proti patogenim bakterijam ‎(2 categories)
 31. Rastlinski virusi ‎(2 categories)
 32. Prvi poskusi zdravljenja z RNAi ‎(2 categories)
 33. Fagi v naravnih in umetnih okoljih ‎(2 categories)
 34. Glikozilacija ‎(2 categories)
 35. Primer X-inaktiviranega gena: O-GlcNAc transferaza ‎(2 categories)
 36. Huntingtonova bolezen ‎(2 categories)
 37. Projekt Čovekov epigenom ‎(2 categories)
 38. Struktura in mehanizem restriktaz tipa II ‎(2 categories)
 39. Dinamin ‎(2 categories)
 40. Struktura genoma in replikacija RNA pri koronavirusih ‎(2 categories)
 41. Pregled metabolizma ‎(2 categories)
 42. Mehanizmi delovanja rifamicinov ‎(2 categories)
 43. Evolucijski pomen RNAi ‎(2 categories)
 44. Zvijanje proteinov in prionske bolezni ‎(2 categories)
 45. Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome ‎(2 categories)
 46. Kemiluminiscenca ‎(2 categories)
 47. Biočipi ‎(2 categories)
 48. Enterobakterije, ki proizvajajo ESBL in so odporne proti karbapenemu ‎(2 categories)
 49. Diagnostika virusnih okužb ‎(2 categories)
 50. Odkritje aktivacije genov z malo RNA (RNAa) ‎(2 categories)

View (previous 50) (next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox