Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Endonukleaza".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below up to 20 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Analiza metilacijskih vzorcev na DNA
  To je restrikcijska endonukleaza, ki jo uporabljajo za cepitev kromatina pri evkariontih, predvsem za ident ...
  10 KB (1486 words) - 14:32, 19 April 2011
 • Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
  ... lasnične miRNA (pri-miRNA) molekule v prekurzorske miRNA (pre-miRNA). Je endonukleaza, ki cepi na obeh verigah RNA heliksa. Cepi samo dvoverižne RNA, enoveriž ... Drosha je specifična endonukleaza, ki cepi dvovijačno RNA (dsRNA) tako, da reže na vsaki od verig dvovija ...
  9 KB (1460 words) - 20:24, 4 April 2012
 • Nukleaza S1
  [[Encim]] nukleaza S1 je [[endonukleaza]], ki katalizira cepitev fosfodiestrskih vezi med [[nukleinske kisline|nuk ... - Endonukleaza S1<br />
  3 KB (395 words) - 20:14, 3 January 2013
 • RNaza A
  RNaza A katalizira hidrolizo [[RNA|RNA]]. Kot endonukleaza katalizira hidroličitno cepitev polinukleotidov, torej razcep fosfodieste ...
  3 KB (462 words) - 09:26, 6 May 2013
 • RNaza H
  Ribonukleaza H (RNaza H) je endonukleaza, torej encim, ki katalizira hidrolizo notranjih fosfoestrskih vezi v RNA. ...
  2 KB (319 words) - 23:14, 23 January 2014
 • Reprogramiranje z miRNA
  ... repom. Nastala pre-miRNA se preko eksportina-5 prenese v citoplazmo, kjer endonukleaza Dicer odcepi zanko, ki povezuje 5' in 3' konca. Ena od verig nastalega dup ...
  12 KB (1810 words) - 17:33, 6 June 2013
 • Ponavljajoča se zaporedja v genomu
  ... kodirata proteine, ki so potrebni za transpozicijo. Transpozicijo omogoči endonukleaza, ki zareže v eno verigo DNA in to verigo nato reverzna transkriptaza upor ...
  13 KB (1909 words) - 20:37, 17 October 2014
 • Sekvenčno specifična protimikrobna sredstva
  ... za RNA-usmerjeno nukleazo RGN (angl. RNA-guided nuclease), ki jo sestavlja endonukleaza Cas9, crRNA (angl. CRISPR RNA) in tracrRNA (angl. Trans-activating crRNA). ...
  7 KB (1154 words) - 19:59, 12 May 2015
 • TBK2016 Povzetki seminarjev
  ... . Pyogenes), uporablja se v celicah sesalcev, sestavljen je iz Cas9, ki je endonukleaza in hibrida RNA molekul, ki ga imenujemo sgRNA. Pri uporabi SpCas9 se pojav ...
  56 KB (8731 words) - 16:52, 30 May 2016
 • Nehomologno povezovanje koncev
  ... WNR na primer deluje kot 3' proti 5' eksonukleaza in APLF kot 3' proti 5' endonukleaza.
  12 KB (1845 words) - 09:01, 2 June 2016
 • POPRAVLJANJE Z IZCEPOM BAZE (BER)
  ... azne aktivnosti še β–liazno ali β,δ-liazno aktivnost, zato takrat AP-endonukleaza ni potrebna. Za nukleofilen napad uporabijo amino skupino stranske verige ...
  10 KB (1514 words) - 10:53, 23 May 2016
 • Mitozna rekombinacija
  MRN je kompleks proteinov Mre11, Rad50 in Nbs1. Prvi v HR deluje kot ssDNA-endonukleaza, ki omogoči fosforilacijo CtIP s Cdk2, kar poveča stabilizacijo kompleks ... ... DNA se morata zanki razrezati na obeh straneh. Prekinitev vezi povzroči endonukleaza, ki prepozna specifično nukleotidno zaporedje, se veže na zanko in jo pr ...
  10 KB (1487 words) - 22:11, 24 May 2016
 • Trans-translacija
  ... i pred začetkom delovanja. Na 5'-koncu verige prekurzorsko molekulo cepi endonukleaza RNAza P, 3'-konec pa cepijo ali endonukleza RNAza III ali RNAza E, nato pa ... ... ga transkripta tmRNA procesira endonukleaza RNAza P. 3'-konec najprej cepi endonukleaza RNAza III ali RNAza E, nato pa ga reže še eksonukleaza RNAza T in/ali RN ...
  11 KB (1590 words) - 18:53, 31 May 2016
 • Začetki uporabe CRISPR-Cas9 sistema
  ... SPR-Cas9. PCR produkte se nato očisti in nato se doda T7 endonukleaza. T7 endonukleaza je endokleaza ki prepozna nesparjene nukleotide (vsaj 2bp morata biti nesp ...
  9 KB (1421 words) - 22:25, 5 December 2016
 • HYPE-IT - spreminjanje genoma rastlin
  ... tosti gRNA ''in vivo''. Gre za genetsko stikalo, ki je izklopljeno, dokler endonukleaza Cas9, ki jo vodi gRNA, v tarčnem zaporedju ne naredi dvojnega preloma. Za ... ... rastlinah ''N. benthamiana''. Uspela jim je rekonstrukcija proteina Cas9 (endonukleaza je bila aktivna) in preveritev učinkovitosti gRNA, izbrali pa so tudi naj ...
  9 KB (1470 words) - 22:47, 16 January 2017
 • Parvovirusi in sorodni ssDNA-virusi
  ... a za samostojne viruse in v toksičnih pogojih za AAV. Aktivira je virusna endonukleaza rep pri AAV ali NS1 pri samostojnih virusih. Rep naredi zasek med kodirajo ...
  11 KB (1655 words) - 16:37, 15 April 2018
 • Visoko frekvenčna mutageneza na ne pravem mestu, ki jo inducirajo nukleaze sistema CRISPR-Cas v človeških celicah
  Endonukleaza Cas9 je vodena s prvimi dvajsetimi nukleotidi enoverižne vodilne RNA (sgR ...
  9 KB (1400 words) - 19:36, 3 December 2017
 • Programirano utišanje in aktivacija izražanja bakterijskega gena z uporabo konstruiranega CRISPR-Cas sistema
  Najbolj uporabljena in okarakterizirana je endonukleaza Cas9, kodirana s strani bakterije ''Streptococcus pyogenes'' in ima dve ka ...
  10 KB (1560 words) - 21:44, 7 January 2019
 • Odkritje prvih restrikcijskih endonukleaz
  ... zcepi lastne nativne DNK ali tuje denaturirane. Danes vemo, da raziskovana endonukleaza R spada v skupino tipa 2 in da cepi točno pri ali zraven prepoznavnega za ... ... ijie kot jo poznamo danes. Saj je lahko s tem, da je vedel kje točno cepi endonukleaza R, sestavil celotno gensko mapo simian virusa 40 (SV40) iz fragmentov, ki ...
  10 KB (1498 words) - 09:09, 9 April 2019
 • Sistem izključitve naknadne okužbe
  ... ni podati kažejo, da se 50 % DNA nabere v periplazmi, tam pa jo razgradi endonukleaza I. Ostalih 50 % ostane v fagu. <br>
  13 KB (1956 words) - 09:48, 9 April 2019

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox