Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Etanol".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below up to 20 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Transport majhnih molekul skozi membrano
  Tako prehajajo plini(CO2, N2, O2), nekatere majhne nenabite molekule(urea, etanol), voda pa težko.
  5 KB (708 words) - 13:41, 22 October 2010
 • Zein
  ... v tem, da ekstahiramo zein kot stranski produkt v proizvodnem procesu za etanol ali v novih off-shore proizvodnjah.
  3 KB (470 words) - 18:04, 5 January 2010
 • Piruvat
  ... im vonjem kot ocetna kislina, z vodo se meša v vseh razmerjih, je topna v etanolu in dietil etru. *v etanol (reakcija poteka pri alkoholnem vrenju): <br />
  4 KB (612 words) - 16:11, 4 January 2010
 • Fotosintetično recikliranje oglikovega dioksida v izobutilaldehid
  ... obutilaldehid v večji meri kot alge ali cianobakterije, ki so producirale etanol, vodik ali lipide. Ti rezultati izpolnjujejo obljubo direktne pretvorbe CO ...
  2 KB (230 words) - 22:42, 30 December 2009
 • Ke2 Povzetki seminarjev
  ... ahidonske kisline, v kateri je karboksilna skupina vezana na amino skupino etanolamina z amidno vezjo. Igra osrednjo vlogo v mnogih psihopatoloških proces ... ... obne kisline amid hidrolaza (FAAH) pretvori v arahidonsko kislino (AA) in etanolamin. Tako se ustavi njegovo biološko delovanje.
  62 KB (9776 words) - 21:01, 16 July 2011
 • Epigenetski status in motnje delovanja možganov
  ... programiranju lahko osnova teratogenih posledic uživanja večjih količin etanola tako pred kot tudi med nosečnostjo, kot je fetalni alkoholni sindrom.
  15 KB (2277 words) - 11:41, 20 April 2011
 • Koencim B12
  ... V določenih količinah se topi v vodi, dokaj topen pa je tudi v [[etanol|etanolu]]. Uporablja se za zdravljenje [[perniciozna anemija|perniciozne anemije] ...
  4 KB (607 words) - 11:49, 1 February 2013
 • Alkohol oksidaza
  (drugo ime: etanol oksidaza, [http://shrani.si/f/18/yR/4Uelks9v/brez-naslova.png slika encima ... ... ajo metanol za energijski vir. Alokohol oksidaza pomaga pri presnavljanju metanola, pri čemer se tvori formaldehid. Encim zaradi visoke stabilnosti v aktiv ...
  3 KB (513 words) - 17:48, 6 January 2013
 • Metabolomics
  ... 5 od 8 metabolitov, ki so jih izločali sevi so bili tudi identificirani (etanol, format, acetat, piruvat in glukonat).
  5 KB (773 words) - 09:34, 5 January 2014
 • Alkohol dehidrogenaza
  Alkohol dehidrogenaze katalizirajo oksidacijo etanola v acetaldehid. ... eto do etanola kot do metanola, zato pri zastrupitvi z metanolom uporabimo etanol kot protistrup, saj zasede vsa vezavna mesta in formaldehid ne more več n ...
  2 KB (309 words) - 21:34, 31 January 2014
 • Kombinacija temne fermentacije v trdnem stanju in mehanske obdelave za razgradnjo lignoceluloze: Inovativen pristop za proizvodnjo biogoriv in hlapnih organskih kislin.
  ... i produkti kot pri večini fosilnih goriv. Kljub mnogim prednostim, pa bio-etanol ni konkurenčen konvencionalnim gorivom, saj njegova proizvodnja ne mora z ... ... t delcev. Tako je uporaba krogličnega mlina privedla do večje produkcije etanola v primerjavi z centrifugalnim. Do večjega izkoristka je privedla tudi bi ...
  5 KB (833 words) - 14:16, 1 June 2015
 • Celulolitični encimi talne glive Penicillium sp. TG2 in njihov potencial pri proizvodnji etanola.
  ... eesei'' RUT-C30, ki je znan vir celulolitičnih encimov. Za fermentacijo v etanol so izbrali kvasovko ''Kluyveromyces marxianus'' CBS1555. ... visoko stopnjo hidrolize EFB. Hkratna saharifikacija in fermentacija EFB v etanol ni uspela, saj je imel prvi korak znatno slabši izkoristek. V članku skl ...
  6 KB (843 words) - 21:10, 4 June 2015
 • Optimizacija sinteze IPP kot prekursorja za produkcijo likopena, dekaprenoksantina in astaksantina v Corynebacterium glutamicum
  ... strijsko in sintetzno pomembna diamina kadaverin in putrescin ter alkohola etanol in izobutanol. V zadnjih letih pa so se z odkritjem in karakterizacijo gen ... ... rakcijo karotenoidov iz peleta bakterijskih celic so naredili z mešanico metanola in acetona ( 7:3). Koncentracijo so izmerili spektrofotometrično pri 470 ...
  9 KB (1306 words) - 15:18, 13 December 2015
 • Konverzija lignoceluloze s pomočjo izkoriščanja mikrobne tolerance in inženiringa sladkorjev
  ... bne pretvorbe ksiloze v etanol s precej visokim izkoristkom (pribl. 0,45 g etanola na 1 g ksiloze). V prihodnjih letih so se tega lotile še druge raziskova ... ... in sicer je njihov sev CP4 (pZB5) sposoben 1 g ksiloze pretvoriti v 0,44 g etanola. Njihovi rezultati kažejo na to, da je visok tok nadaljnjih reakcij, npr ...
  11 KB (1623 words) - 16:17, 13 December 2015
 • Napredki v sintezni biologiji pri proizvodnji C3-C10 alkoholov v mikroorganizmih
  ... pa je v primerjavi z bencinom dokaj nizka (Li et al., 2010). Za razliko od etanola pa so alkoholi z daljšimi verigami bolj primerni za proizvodnjo biogoriv ... ... propanol je enostaven sekundarni alkohol, ki ga lahko uporabljamo namesto metanola za esterifikacijo maščob in olja za proizvodnjo biodizla ali pa ga upor ...
  10 KB (1555 words) - 22:05, 13 December 2015
 • Mikrobiološka proizvodnja obnovljivih biomonomerov in bioplastike
  Zelo znan primer naravnega monomera je etanol, ki je naravni fermentacijski produkt. Z dehidracijo se lahko nadaljnje ob ...
  7 KB (982 words) - 22:16, 14 December 2015
 • Načrtovanje in razvijanje sintetičnih mikrobnih celičnih platform za pridobivanje bioenergije
  ... rafinerijah. Do sedaj znana biogoriva, ki so jih pridobili na ta način so etanol, biodizel, butanol, terpenoidi, singas in vodik [1,2].
  13 KB (1899 words) - 20:09, 2 January 2016
 • Uporaba sintezne biologije v cianobakterijah in algah
  ... ta način pridobivali biodizel, proste maščobne kisline, alkane, alkene, etanol, izobutanol, 1-butanol, vodik, itd.<sup>1</sup> ... ju biogoriv s fotosintetskimi organizmi so do zdaj dosegli pri proizvodnji etanola v gensko spremenjenih celicah ''Synechocystis'' sp. PCC 6803. S homologno ...
  14 KB (2000 words) - 08:24, 4 January 2016
 • Ravnotežje med ekspresijo XYL1 in XYL2 v različnih šasijah kvasovk v povezavi s povečano fermentacijo ksiloze
  ... XR in XDH, kar bi omogočilo recikliranje NADPH in izboljšalo produkcijo etanola. Pomemben faktor pa je tudi izbira šasije kvasovk, kajti encimi ne-oksid ... ... in dve kopiji ''XYL2''. Proizvajal je 21,3 % manj ksilitola in 40,0 % več etanola kot kontrolna linija.
  9 KB (1459 words) - 15:50, 7 January 2016
 • Produkcija lipidnih biogoriv s sintezno biologijo
  ... s termo kemično esterifikacijo rastlinskih olj z alkoholom (etanolom ali metanolom). FAAE se od dizla in bencina strukturno razlikuje, saj je sestavljen iz ... ... -maščobna-aciltransferaza), ki katalizira esterifikacijo acil tioestra z etanolom. Iz acil tioestrov lahko proizvedemo tudi alkane in alkene: uporabljena ...
  9 KB (1351 words) - 15:29, 11 January 2016

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox