Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Kofaktor".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below up to 20 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Kolageni
  ... mina C. Če ga je premalo, hidroksilacija ne poteče. Vitamin C je namreč kofaktor encimov hidroksilaz, posledica njegovega pomanjkanja pa je bolezen [http:/ ...
  6 KB (931 words) - 13:31, 22 October 2010
 • Citokrom P450
  ... reaktiven substrat, ti encimi za njegovo aktivacijo potrebujejo ustrezen [[kofaktor]], ki je navadno kovinski ion.
  4 KB (629 words) - 22:45, 21 December 2009
 • Beta laktamaza
  <u>2.skupina</u>: metaloencimi, ki imajo kot kofaktor kovinski ion, večinoma cink.
  3 KB (405 words) - 15:35, 2 January 2010
 • Superoksid-dismutaza
  ... uje za delovanje kot kofaktor kovinski ion, in sicer je odvisno od izocima kofaktor lahko mangan, železo, baker ali cink. Pri človeku se v citosolu nahaja p ...
  3 KB (380 words) - 21:47, 6 January 2010
 • Kolageni - splošno
  ... glicin spremenijo različni encimi, pri čemer sodeluje tudi vitamin C kot kofaktor. Glede na posamezno vrsto kolagena se na različno število hidroksilizino ...
  2 KB (248 words) - 19:29, 5 January 2010
 • Spomni se magnezija, če se želiš spomniti: sintetični magnezijev dodatek izboljša spomin in upočasni slabšanje spomina, kot posledico staranja
  ... telesu nujno potreben v procesu metabolizma (pri sintezi ATP), deluje kot kofaktor več kot 300 encimov ter omogoča pravilno delovanje kardiovaskularnega, ...
  2 KB (293 words) - 14:18, 10 April 2010
 • BIO2 Povzetki seminarjev
  ... B12 sta adenozilkobalamin(AdoCbl) in metilkobalamin (MetCbl). V naravi se kofaktor združuje z encimskima poddružinama:
  57 KB (8617 words) - 12:43, 6 February 2011
 • Fad
  '''Flavinadenindinukleotid (FAD)''' je v biokemiji redoks kofaktor, vključen v posamezne pomembne reakcije v metabolizmu. FAD obstaja v dveh ...
  3 KB (368 words) - 13:28, 11 December 2010
 • Flavinadenindinukleotid
  '''Flavinadenindinukleotid (FAD)''' je v biokemiji redoks kofaktor, vključen v posamezne pomembne reakcije v metabolizmu. FAD obstaja v dveh ...
  3 KB (368 words) - 08:16, 15 December 2010
 • RuBisCO
  ... z encima. Na lizin se veže CO<sub>2</sub>, ki se reducira v COO-, nanj pa kofaktor Mg<sup>2+</sup>2, ki povzroči aktivacijo encima. ... sinteze 8, ponoči pa pade na 7 in deaktivira encim, pa tudi koncentracija kofaktorja Mg<sup>2+</sup>2, CO<sub>2</sub>. [http://www.google.si/imgres?imgurl=ht ...
  7 KB (1007 words) - 16:33, 26 January 2011
 • Fosfolipaza a
  ... titelja. Imajo majhne molekulske mase in potrebujejo kalcijev (2+) ion kot kofaktor. Obsega 11 encimov.
  3 KB (444 words) - 15:05, 1 February 2013
 • Eukaryotic transcription factors as direct nutrient sensors
  ... B12 sta adenozilkobalamin(AdoCbl) in metilkobalamin (MetCbl). V naravi se kofaktor združuje z encimskima poddružinama:
  53 KB (8001 words) - 09:58, 11 January 2011
 • Ke2 Povzetki seminarjev
  ... ezen odgovorna mutacija na genih, povezanih z tetrahidrobiopterinom, ki je kofaktor pri razgradnji fenilalanina v človeškem organizmu. Od tipa mutacije je o ... ... retinola bistveno več kot ostalih retinoidov, zato je lahko samo retinol kofaktor, ki aktivira PKCδ. Ker je bil za povečanje oksidativne fosforilacije pot ...
  62 KB (9776 words) - 21:01, 16 July 2011
 • Epigenetika in staranje
  ... prejšnjim encimom, katalizira metilacijo arginina. Vir metilnih skupin je kofaktor S-adenozilmetionin. ... padajo v naddružino histonskih deacetilaz. Za svojo aktivnost potrebujejo kofaktor NAD+. Dokazano je, da sodelujejo pri utišanju telomerov, ribosomalni reko ...
  17 KB (2597 words) - 19:00, 3 May 2011
 • Hilomikron
  APOC2 je kofaktor pri aktivnosti lipoproteinske lipaze.
  2 KB (344 words) - 16:04, 3 January 2012
 • Piridoksin
  ... a/commons/e/e3/Pyridoxal-phosphate.svg piridoksin fosfat], ki sodeluje kot kofaktor pri [[Encim|encimsko]] kataliziranih reakcijah nekaterih [[Aminokisline in ...
  3 KB (387 words) - 18:37, 3 January 2012
 • Kininogen
  ... di v kinin-kalikreinskem sistemu. Deluje predvsem kot [[Wikipedia:Kofaktor|kofaktor]] na [[Wikipedia:Koagulacija|koagulacijo]] in vnetja, vendar sam po sebi n ...
  3 KB (455 words) - 22:39, 3 January 2012
 • Odkritje in delovanje nukleaze Drosha
  ... beh encimov postal aktiven. To je služilo kot dokaz, da je DGCR8 pomemben kofaktor encima Drosha. ... lini bogatimi regijami. Ker je Drosha bogata s prolini na N-koncu, lahko s kofaktorjem DGCR8 reagira preko domene WW. [http://c431376.r76.cf2.rackcdn.com/2282 ...
  9 KB (1460 words) - 20:24, 4 April 2012
 • BIO2 Povzetki seminarjev 2012
  ... atere funkcija je inaktivacija oziroma aktivacija YAP/TAZ transkripcijskih kofaktorjev proteinov družine TEA. Pri Hippo signalizaciji poleg osrednje kaskade ... ... učinkovitost, pa je znanstvenike spodbudila k iskanju novih sintetičnih kofaktorjev encima PAH, ki hkrati delujejo kot farmakološki šaperoni. V raziskavi ...
  46 KB (7076 words) - 20:40, 5 January 2013
 • Koencim B12
  ... lamin.png (slika 1)]. Koencimov B<sub>12</sub> je več - to so [[kofaktor|kofaktorji]] in so esencialni za mnoge biokemijske procese, ki potekajo v celicah.< ... ... maščobnih kislin z lihim številom ogljikovih atomov, kjer sodeluje kot kofaktor za encim [[metilmalonil-CoA-mutaza|metilmalonil-CoA-mutazo]]. Slednja je n ...
  4 KB (607 words) - 11:49, 1 February 2013

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox