Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Mevalonat".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below 5 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Holesterol
  ... produkti nastajajo v citosolu. Encim HMG-CoA-reduktaza katalizira nastanek mevalonata in pri tem uporabi NADPH kot koencim. Ta reakcija je glavna stopnja uravn ... Naslednje štiri reakcije pretvorijo mevalonat v aktivirana izoprena. Izopentenilpirofosfat je v ravnotežju z drugo izop ...
  4 KB (612 words) - 13:33, 22 October 2010
 • Statini
  ... , ki katalizira pretvorbo 3-hidroksi-3-metilglutaril-CoA ([[HMG-CoA]]) v [[mevalonat]] pri sintezi holesterola v jetrih [http://www.iuphar-db.org/images/HMG-Co ...
  6 KB (772 words) - 11:26, 4 February 2013
 • Inženiring Escherichie coli za selektivno produkcijo geraniola z minimalno endogeno dehidrogenacijo
  ... fosfata (IPP) in dimetilalil difosfata (DMAPP), ki sta lahko proizvedena v mevalonatni poti (MVA) ali metileritritol fosfatni (MEP) poti. ... tako zagotovili dovolj gradnikov z IPP in DMAPP, kot substrat so dodajali mevalonat. Dodatno pa so uvedli še GPPS in ObGES (sev GEOLB) in z njunim prekomerni ...
  5 KB (830 words) - 20:20, 2 May 2014
 • Mikrobna produkcija izoprenoidov s sintezno biologijo
  ... oti. Dve poti obstajata za produkcijo prekurzerjev komponent IPP in DMAPP, mevalonatna pot in metilritol fosfatna (MEP) pot. Tako imajo raziskovalci več možn ... ... v 77x izboljšanje titra. Ta pristop demonstrira, da je visoka proizvodnja mevalonata lahko dosežena z nizko izraženimi encimi in zmanjšanjem metabolnega br ...
  13 KB (1915 words) - 13:04, 3 January 2016
 • Kombinatorični inženiring intergenskih regij v operonih uravnava izražanje več genov
  == Optimizacija sinteze mevalonata v ''E. coli'' z uporabo TIGR metode == ... ofosfat. Čeprav se zdi, da operon, ki je sestavljen iz prvih treh genov v mevalonatni poti (''atoB, HMGS, tHMGR''; skupinsko imenovan MevT), omejuje pretok, j ...
  12 KB (1872 words) - 08:56, 10 January 2019

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox