Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Ogljikovodik".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below 4 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • Holesterol
  ... eh intermediatov s petnajstimi oglijkovimi atomi nastane močno nenasičen ogljikovodik, skvalen.
  4 KB (612 words) - 13:33, 22 October 2010
 • Levcin
  ... igo, kar mu daje [[hidrofobnost|hidrofoben]] značaj. Stranska veriga so [[ogljikovodik]]i, ki kemijsko niso posebej reaktivni.
  4 KB (594 words) - 19:24, 10 December 2010
 • Ksenobiotiki in epigenetske spremembe
  ... ksenobiotike. Mednje sodijo kovine, fitoestrogeni, policiklični aromatski ogljikovodiki, dioksinske spojine, polikloro bifenili, ftalati in pesticidi, motilci e ... ... motornih strojev. Fotokemične spojine in smog se kreirajo pri zgorevanju ogljikovodikov.
  29 KB (4400 words) - 10:08, 21 April 2011
 • Quantifly
  ... e organic compounds, VOS), med katere spadajo nekateri ciklični aromatski ogljikovodiki in aldehidi, sicer predstavljajo le 2 % snovi, ki prispevajo k onesnažen ... ... Pseudomonas putida''. Ta detektorski protein je sposoben vezave aromatskih ogljikovodikov z metilno skupino (npr. toluen in ksilen). Ko veže tako molekulo, se ko ...
  9 KB (1386 words) - 10:06, 29 November 2016

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox