Search results

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

No page title matches

There is no page titled "Proton".

For more information about searching Wiki FKKT, see Help.

Showing below 17 results starting with #1.

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Page text matches

 • ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem
  ... fatna skupina napadena s hidroksidnim ionom, torej vodo, ki je izgubila en proton. Na splošno pa je bilo pri kinazah in drugih ATP-azah nejasno kaj, ozirom ...
  2 KB (266 words) - 19:04, 11 March 2010
 • Levcin
  ... mo, da imajo [[aminokislina|aminokislilne]] dve skupini, ki lahko oddata [[proton]]. Poznamo aminokisline oblik L in D; v naravi prevladuje, tudi pri levcin ...
  4 KB (594 words) - 19:24, 10 December 2010
 • Fad
  Oksidiran FAD gre po sprejemu dveh protonov (H +) in dveh elektronov (e−) v reducirano obliko FADH2.[http://upload ... ... rotona. Semikinon je potem ponovno oksidiran ter izgubi en elektron in en proton, ter se tako vrne v prvotno kinonsko obliko (FAD).
  3 KB (368 words) - 13:28, 11 December 2010
 • Flavinadenindinukleotid
  Oksidiran FAD gre po sprejemu dveh protonov (H +) in dveh elektronov (e−) v reducirano obliko FADH2.[http://upload ... ... rotona. Semikinon je potem ponovno oksidiran ter izgubi en elektron in en proton, ter se tako vrne v prvotno kinonsko obliko (FAD).
  3 KB (368 words) - 08:16, 15 December 2010
 • Zaznavanje okusov
  ... možganskem živcu. Najbolj preprost delec, ki povzroči zaznavo okusa je proton, čigar prisotnost okušamo kot kislo, ostali ioni, predvsem natrijev, pa ... Prisotnost kislih spojin spremlja porast v [H<sup>+</sup>]. Proton lahko vstopa v celice in povzroči depolarizacijo kar prek natrijevega kan ...
  5 KB (867 words) - 14:14, 28 December 2010
 • Lastnosti aminokislin
  ... deluje kot baza, saj sprejme proton, karboksilna pa kot kislina, saj odda proton. Kadar je torej aminokislina v dipolarni ionski obliki, je hkrati pozitiv ...
  6 KB (935 words) - 15:21, 9 January 2011
 • Mehanizem metilacije DNA
  ... pade SAM. Pri tem se prenese metilna skupina na C5 citozina. Sledita še deprotonacija mesta C5 in eliminacija encimskega nukleofila (cisteina). Ko postane ... ... 5 v citozinskem obroču. Po končani reakciji pride do odcepa encima in deprotonacije C5.
  8 KB (1265 words) - 20:51, 18 April 2011
 • BIO2 Povzetki seminarjev 2011
  ... osom ne morejo dostopati anioni in posledično se v celico ne prečrpavajo protoni, kar pomeni da ni kislega pH ugodnega za sintezo melanina. ... da je razlog, da se pH v mišicah spusti pod 7.0, povišana koncentracija protonov ter, da je produkcija laktata posledica celične zakisanosti in ne razlo ...
  66 KB (10640 words) - 13:52, 29 January 2012
 • Protonske črpalke
  ... port_majhnih_molekul_skozi_membrano|aktivni transport]], kar pomeni, da se protoni prenašajo s področja z nižjo koncentracijo preko membrane na področj ... Bistvo delovanja protonskih črpalk je v tem, da energijo molekule ATP pretvori v elektrokemijski ...
  1 KB (203 words) - 15:31, 14 March 2012
 • BIO2 Povzetki seminarjev 2013
  ... cijo molekul elektroni v elektronski prenašalni verigi omogočajo prenos protonov skozi proteinske komplekse, ta pa zagotavlja ATP sintezo in redukcijo mo ... ... mejiti in zmanjšati bodisi pretočnost elektronov po njej bodisi črpanje protonov skoznjo, ob pomanjkanju energije pa rabimo njeno delovanje pospešiti in ...
  52 KB (7983 words) - 06:42, 8 January 2014
 • Biosinteza indiga v E. coli s CYP102A iz Streptomyces cattleya
  ... 496, gre za protone aromatskega obroča. Pri δ 10,465 je bil viden vrh za proton C-NH. Tudi te podatki se ujemajo s standardom.
  5 KB (710 words) - 20:12, 24 April 2017
 • BIO2 Seminar 2018
  ... rpajočega rodopsina pri fotofosforilaciji in drugih procesih odvisnih od protonske gonilne sile || Klementina Polanec || Martina Lokar || 30/11/2018 || 03 ...
  16 KB (2154 words) - 11:15, 11 April 2019
 • BIO2 Povzetki seminarjev 2018
  ... ter za maščobne kisline, katere prenaša v medmembranski prostor. Tam se protoni vežejo na njih in lahko tako skupaj difundirajo skozi membrano. Ker šte ... ... rpajočega rodopsina pri fotofosforilaciji in drugih procesih odvisnih od protonske gonilne sile===
  53 KB (7994 words) - 08:42, 12 January 2019
 • Metilacijski sistem pri bakterijah
  ... yc. Za zaključek se z napadom baze (najverjetneje vode) odstrani odvečni proton na C5. Prekine pa se tudi C6-S vez preko β eliminacije [1]. ... no skupino na AdoMet. Nastali N6- metil amonijev intermediat se na koncu deprotonira. To pa privede do končnega produkta N6 -metiliranega adenina [3,4].
  13 KB (2095 words) - 19:14, 9 April 2019
 • TBK2020-seminar
  | Tinkara Božič ||Zgradba na atomskem nivoju zaprtega in odprtega protonskega kanalčka M2 razkriva transportni mehanizem gripe tipa B ||https://w ... | Nikola Janakievski || Structure of a proton-dependent lipid transporter involved in lipoteichoic acids biosynthesis || ...
  22 KB (2856 words) - 14:37, 24 May 2020
 • TBK2020 Povzetki seminarjev
  === Tinkara Božič: Zgradba na atomskem nivoju zaprtih in odprtih protonskih kanalčkov BM2 razkriva transportni mehanizem gripe tipa B === ... znanstveniki ugotovili, da je dinamika stranskih verig ključna za prenos protonov po kanalčku.
  70 KB (10882 words) - 12:16, 25 May 2020
 • Fagni endolizini: mehanizem delovanja in možnosti za izboljšave
  ... leofilnega napada N-acetoamidne stranske skupine na β-1,4 vez. Nato Glu deprotonira molekulo vode, ki nukleofilno napade anomerni C atom, vendar tako, da s ... ... ankom. Ohranjena glutamatska ostanka med reakcijo delujeta kot akceptorja protona.
  14 KB (1989 words) - 06:09, 5 May 2020

View (previous 20) (next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Advanced search

Search in namespaces:
                               

Search for  
Views
Personal tools
Toolbox