Spomni se magnezija, če se želiš spomniti: sintetični magnezijev dodatek izboljša spomin in upočasni slabšanje spomina, kot posledico staranja

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Magnezijev ion (Mg2+) je v telesu nujno potreben v procesu metabolizma (pri sintezi ATP), deluje kot kofaktor več kot 300 encimov ter omogoča pravilno delovanje kardiovaskularnega, živčno-mišičnega in živčnega sistema. Na prodajnih policah so zato pogosto na voljo prehranski dodatki, ki vsebujejo različne magnezijeve spojine kot so citrati, glicinati, glukonati ter ostale magnezijeve soli.


V predhodni raziskavi je bilo na možganih in vitro ugotovljeno, da Mg 2+ pomembno pripomore k povečanju možganske plastičnosti [1]. To je spodbudilo eksperiment in vivo [2][3], kjer so eksperimentalnim podganam k običajni hrani dodajali MgT, novo sintetizirano magnezijevo spojino, ki se je izmed vseh znanih spojin najbolje odrezala pri povišanju koncentracije Mg 2+ v možganih.


Prek učinkovanja na receptor NMDA je MgT povzročil dolgotrajno potenciranje, povečal je torej plastičnost možganov. MgT je v hipokampusu podgan bodisi povišal gostoto Syn in SNB1 ter povečal možnost odcepitve veziklov z nevrotransmiterji, bodisi povečal število sinaps in zmanjšal verjetnost sproščanja nevrotransmiterjev iz sinaps. Tako mlajšim kot starejšim podganam, hranjenim z MgT, se je zato vidno izboljšal kratkotrajen in dolgotrajen spomin, kar je izboljšalo njihovo sposobnost učenja in pomnjenja.

Personal tools