Struktura C-terminalne domene nsp4 mačjega virusa

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Coronavirusi [1]so družina pozitivno orientiranih RNA in so povzročitelji mnogih bolezni ljudi (SARS) in živali. Genom coronovirusa kodira 15-16 nestukturiranih proteinov, ki jih imenujemo nsp-ji. Le ti nastanejo tako, da se RNA prilepi na ribosome, ki nato v postopku translacije sintetizirajo dolgo poliproteinsko verigo. Na tej verigi so (trenutno še povezani) nsp proteini. To verigo nato proteinaze protolitsko razkrojijo na posamezne nsp proteine.

Nsp4 je eden treh proteinov, ki sodeluje pri zasidranju virusnega kompleksa na membrano celice. Sestavljen je iz okoli 500 aminokislinskih ostankov, katerih večina je hidrofobna in se tako nahaja v membrani gostiteljske celice. Njegov zadnji del, imenovan C-terminalna domena (obsega okoli 100 aminokislinskih ostankov), pa je del proteina, ki je usmerjen v citoplazmo celice in tako verjetno predstavlja pomemben člen pri razmnoževanju virusa.

Znanstveniki, so z raznimi metodami, dobili kristal tega proteina, in z računalniškimi programi uspešno določili strukturo C-terminalne domene[2], s čimer bi lahko zaustavili razmnoževanje virusa in s tem pozdravili virusna obolenja.

Personal tools