TBK2021-seminar

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

link title= Temelji biokemije- seminar =

Seminarje vodi prof. dr. Brigita Lenarčič. Seminarji so obvezni.

Ocena seminarjev (6-10) predstavlja enako število odstotkov, ki se prišteje h končni pisni oceni izpita. Stran na strežniku s seminarskimi nalogami je zaščitena. Uporabniško ime je: tbk, password pa: samozame## "##" sta dve številki, ki ju izveste na predavanjih. Tudi za urejanje Wiki strani potrebujete geslo, ki se od zgornjega razlikuje. Postopek pridobitve Wiki uporabniškega imena in gesla je opisan tukaj.

Contents

Seznam seminarjev

Naloga

 • samostojno pripraviti seminar, katerega tema je novica iz področja biokemije na portalu ScienceDaily, ki je bila objavljena kasneje kot 1. avgusta 2020. Osnova za seminar naj bo znanstveni članek, ki je podlaga za to novico. Poleg tega članka za seminar uporabite še najmanj pet drugih virov, od teh vsaj še dva druga znanstvena članka, ki se navezujeta na to vsebino.
 • članke na temo lahko iščete z Google učenjakom.
 • naslov izbrane teme in povezavo do novice vpišite v tabelo seminarjev takoj ko ste si izbrali temo, najkasneje pa en teden pred rokom za oddajo
 • Povzetek seminarja opišete na wikiju v približno 200 besedah – najkasneje do dne, ko morate oddati seminar recenzentom.
 • Povezavo do povzetka vnesete v tabelo seminarjev tekočega letnika.
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge (pisava Cambria, font 11, enojni razmak, 2,5 cm robovi; tekst naj obsega okoli 1000 besed), vsebuje naj 1–2 sliki. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko. Vse uporabljene vire citirajte v tekstu, kot npr. (Nobel, 2010), na koncu pa navedite točen seznam literature, kot je opisano spodaj!
 • Celotni seminar naj obsega 2 strani A4 formata (po možnosti dvostransko tiskanje).
 • Seminar oddajte do datuma oddaje, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Recenzenti do dneva določenega v tabeli določijo popravke in podajo oceno pisnega dela, v predpisanem formatu elektronskega obrazca na internetu.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 10 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni. Prvi recenzent vodi predstavitve in razpravo ter skrbi za to, da vse poteka v zastavljenih časovnih okvirih.
 • Predstavitvi sledi razprava do 5 minut. Sledijo vprašanja prisotnih, recenzenti postavijo vsak vsaj dve vprašanji in na koncu podajo oceno predstavitve.
 • En dan pred predstavitvijo na strežnik oddajte tudi končno verzijo. Na dan predstavitve morate oddati tudi končno (popravljeno) in natisnjeno verzijo seminarja v enem izvodu.
 • Seminarska naloga in povzetek na wikiju morajo biti v slovenskem jeziku!

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke, ki jih pošiljate, poimenujete po spodnjih pravilih. Ne uporabljajte ČŽŠčžš! Poslati morate naslednje datoteke:

 • TBK_2021_Priimek_Ime.doc(x) za seminar, npr. TBK_2021_Guncar_Gregor.docx
 • TBK_2021_Priimek_ime_final.doc(x) za končno verzijo seminarja
 • TBK_2021_Priimek_Ime_rec_Priimek2.doc(x) za recenzijo, kjer je Priimek2 priimek recenzenta, npr. TBK_2021_Guncar_Gregor_rec_Scott.docx (če se pišete Scott in odajate recenzijo za seminar, ki ga je napisal Gunčar)
 • TBK_2021_Priimek_Ime.pdf za prezentacijo (PowerPoint -> Shrani kot PDF), npr TBK_2021_Guncar_Gregor.pdf
 • TBK_2021_Priimek_Ime_clanek.pdf za datoteko PDF, ki vsebuje izvirni članek, npr. TBK_2021_Guncar_Gregor_clanek.pdf

Ocenjevanje seminarjev

Recenzenti ocenijo seminar tako, da izpolnijo [recenzentsko poročilo] na spletu.

Mnenje o predstavitvi

Vsak posameznik mora oceniti seminar tako, da odda svoje mnenje najkasneje v enem tednu po predstavitvi. Kdor na seminarju ni bil prisoten, mnenja ne sme oddati.

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Faktor vpliva

Faktor vpliva (angl. impact factor) neke revije pove, kolikokrat so bili v poprečju citirani članki v tej reviji v dveh letih skupaj pred objavo tega faktorja. Faktorje vpliva za posamezno revijo lahko najdete v COBISS-u. V polje "Naslov revije" vnesite ime revije, za katero želite izvedeti faktor vpliva, in pritisnite na gumb POIŠČI. V skrajnem desnem stolpcu se bodo izpisali faktorji vpliva za revije, ki ustrezajo vašim iskalnim kriterijem. Zadetkov za posamezno revijo je več zato, ker so navedeni faktorji vpliva za posamezno leto. Za tekoče leto faktorji vpliva še niso objavljeni, zato se orientirajte po faktorjih vpliva zadnjih par let. Če faktorja vpliva za vašo izbrano revijo ne najdete v bazi COBISS, potem izberite članek iz kakšne druge revije.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se v seminarju držite ene same. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.
Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).
Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue C. et al. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, letn. 317, str. 632-638.Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)
V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne).
Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Ime in priimek Naslov seminarja Povezava Rok za oddajo Rok za recenzijo Datum predstavitve Recenzent 1 Recenzent 2 Recenzent 3
Anna ScottMoj naslov v slovenščinihttps://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190214100038.htm05.03.08.03.11.03.r1r2r3
Gašper StrunaKako sistem toksin-antitoksin vpliva na odpornost bakterij na antibiotike https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210201144911.htm05.03.08.03.11.03.David ValteKlara KolencBoštjan Kramberger
Pia ŠpeharMehanizem delovanja proteina omogoča odpornost na zdravila proti rakuhttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201229080253.htm05.03.08.03.11.03.Sofija StevanovićGaja StarcNuša Brdnik
Tinkara ButaraKako rastline zaznajo napad herbivorovhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210216133437.htm05.03.08.03.11.03.Klara AžbeMark LoborecEma Kavčič
Pia TroštBarvna povezava v sposobnosti korale, da preživi višje temperaturehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210221154616.htm05.03.08.03.11.03.Mia KobalVanja IvoševićUrša Štefan
Živa UrhZmanjšanje transkripcijske aktivnosti povzroči stresno pogojena jedrna kondenzacija NELF https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210210170104.htm05.03.08.03.11.03.Andraž RotarPetja PremrlMaj Priveršek
Urša ZevnikFOXO3, gen povezan z dolgoživostjo, ščiti možganske matične celice pred stresomhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210219155903.htm12.03.15.03.18.03.Gašper StrunaDavid ValteKlara Kolenc
Nika FerkFormulacije na osnovi biomaterialov za boj proti virusnim nalezljivim boleznimhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210209113902.htm12.03.15.03.18.03.Pia ŠpeharSofija StevanovićGaja Starc
Nataša VujovićKako se HER2 pozitivne celice raka dojk izognejo terapijam, ki vključujejo T celicehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210223135516.htm 12.03.15.03.18.03.Tinkara ButaraKlara AžbeMark Loborec
Thaler Nuša KosHitra evolucija litičnih genov v enoverižnih RNA bakteriofagihhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210205121236.htm12.03.15.03.18.03.Pia TroštMia KobalVanja Ivošević
Sara BorišekDieta z visoko vsebnostjo maščob lahko prekomerno aktivira destruktivni protein NOX-2https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210302075358.htm12.03.15.03.18.03.Živa UrhAndraž RotarPetja Premrl
Lana BajecInhibicija encima 15-PGDH pomlajuje mišice in povečuje mišično moč https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201210145751.htm19.03.22.03.25.03.Urša ZevnikGašper StrunaDavid Valte
Leila BohorčDokaz o obstoju različnih mehanizmov delovanja majhnih molekul, ki inhibirajo vstop filovirusov v celicohttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210208134421.htm19.03.22.03.25.03.Nika FerkPia ŠpeharSofija Stevanović
Špela RapušKako mikobakterije tvorijo membranske veziklehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210114163907.htm19.03.22.03.25.03.Nataša VujovićTinkara ButaraKlara Ažbe
Pavletič Primož ŠenicaNov način preprečevanja širjenja malarije z gensko spremenjenimi komarjihttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201103140613.htm19.03.22.03.25.03.Thaler Nuša KosPia TroštMia Kobal
Ivana VukšinićSekvestracija žvepla v času pomanjkanja hranil pospeši nastanek mnogoceličnega organizmahttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210224143527.htm19.03.22.03.25.03.Ela KovačŽiva UrhAndraž Rotar
Zarja WeingerlOdkritje novih malih proteinov v Salmonelli in njihov vpliv na bakterijsko virulencohttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201216104643.htm26.03.29.03.01.04.Lana BajecUrša ZevnikGašper Struna
Teja SprukBakterije, odporne na antibiotike: Fluorid kot rešitevhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210104141521.htm26.03.29.03.01.04.Leila BohorčNika FerkPia Špehar
Magdalena IlievskaSpomin brez možganov - Kako enocelični sluzni kalup pametno sprejema odločitve brez centralnega živčnega sistema. https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210223121643.htm26.03.29.03.01.04.Špela RapušNataša VujovićTinkara Butara
Metka RusGensko spreminjanje jetrnih celic s pomočjo proteinskih nanodelcev z namenom zniževanja holesterolahttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210301151545.htm26.03.29.03.01.04.Pavletič Primož ŠenicaThaler Nuša KosPia Trošt
Pia SotlarZdravljenje s sistemom za urejanje genoma, ki temelji na metodi CRISPR, uničuje rakave celicehttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201118161129.htm26.03.29.03.01.04.Ivana VukšinićEla KovačŽiva Urh
Nik VidmarMolekularne superstrukture zmožne vstopati v nevrone in aktivirati nevronske receptorjehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210223110435.htm02.04.05.04.08.04.Zarja WeingerlLana BajecUrša Zevnik
Ana MaučecRetrovirusne integracije v genom zarodnih celic prispevajo k povišani verjetnosti za razvoj raka pri gostiteljuhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210226103805.htm02.04.05.04.08.04.Teja SprukLeila BohorčNika Ferk
Neža PeternelPrehrana lahko spremeni proces trimetilacije H3K4 v semenčicah in posledično vpliva na izražanje fenotipa pri potomcihhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210316132129.htm02.04.05.04.08.04.Magdalena IlievskaŠpela RapušNataša Vujović
Zoran Džon IvanićReprogramiranje za povrnitev mladostne epigenetske informacije in vidahttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201202114531.htm02.04.05.04.08.04.Metka RusPavletič Primož ŠenicaThaler Nuša Kos
Pia MencinPovečana afiniteta hemoglobina do kisika ter okrepljen Bohrov učinek sta posledica prilagoditve pingvinov na vodno okoljehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210323103854.htm02.04.05.04.08.04.Pia SotlarIvana VukšinićEla Kovač
Marko KovačićNeselektivna avtofagija pospeši prilagajanje kvasovk Saccharomyces cerevisiae na aerobno dihanje v nefermentacijskem mediju https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201210112157.htm09.04.12.04.15.04.Nik VidmarZarja WeingerlLana Bajec
Karidia KolblMutacija na genu RORB pri zajčji vrsti "sauteur d'alfort" povzroča okvaro v gibanjuhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210325150205.htm09.04.12.04.15.04.Ana MaučecTeja SprukLeila Bohorč
Klara RazboršekKako molekularni šaperoni Hsp70 razgrajujejo proteinske agregate, povezane s Parkinsonovo boleznijohttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201111122815.htm09.04.12.04.15.04.Neža PeternelMagdalena IlievskaSara Borišek
Katja ResnikMolekularna povezava med tveganjem za kolorektalni rak in Neu5Gc ter njegovimi serumskimi protitelesihttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201022151749.htm09.04.12.04.15.04.Zoran Džon IvanićMetka RusPavletič Primož Šenica
Simona KochevaForecasting the dissemination of antibiotic

resistance genes across bacterial genomes||https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210107094601.htm||09.04.||12.04.||15.04.||Pia Mencin||Pia Sotlar||Ivana Vukšinić

Miha RazdevšekEpigenetske spremembe povezane z Alzheimerjevo boleznijohttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200928152907.htm16.04.19.04.22.04.Marko KovačićNik VidmarZarja Weingerl
Janja BohteVisokoločljivostno kvantitativno profiliranje številčnosti in modificiranosti tRNA z mim-tRNAseq https://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210226140455.htm16.04.19.04.22.04.Karidia KolblAna MaučecTeja Spruk
Tea AmidovićMozaicizem in obsežne mutacije človeške placente https://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210310122521.htm16.04.19.04.22.04.Klara RazboršekNeža PeternelMagdalena Ilievska
Patricija KolanderJedrni kompleks DICER - circRNA povzroči deregulacijo mikro-RNA v celicah glioblastomahttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210108131103.htm16.04.19.04.22.04.Katja ResnikZoran Džon IvanićMetka Rus
Lev JoštZnanstveniki si predstavljajo strukturo ključnega encima, ki tvori trigliceridehttps://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200311082935.htm16.04.19.04.22.04.Simona KochevaPia MencinPia Sotlar
Tina ZajecEpigenetski regulator HP1a usmerja de novo prostorsko reorganizacijo genoma v zgodnjem embriu Drosophilehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210415114120.htm30.04.03.05.06.05.Miha RazdevšekMarko KovačićNik Vidmar
Tina UrhDepolimerizacija kompostabilne plastike z nano-disperziranimi encimihttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210421124624.htm30.04.03.05.06.05.Janja BohteKaridia KolblAna Maučec
Žan ŽnidarPrisotnost sekvenc genoma mišjih virusov v ksenotransplantatih, pridobljenih iz pacientahttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210401123902.htm30.04.03.05.06.05.Tea AmidovićKlara RazboršekNeža Peternel
Boštjan KrambergerNačrtovanje poti zvitja modularnih proteinov na osnovi ovitih vijačnichttps://www.nature.com/articles/s41467-021-21185-5?fbclid=IwAR2jbjZ3amUYlXu2j8l94OQTS7ram6kTx9ZRekmN6ncmNCUyjsRuV3DF0mk30.04.03.05.06.05.Patricija KolanderKatja ResnikZoran Džon Ivanić
Nuša BrdnikProstorsko omrežje ogrodnih proteinov v kamniti korali https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210408131455.htm30.04.03.05.06.05.Lev JoštSimona KochevaPia Mencin
Ema KavčičSinteza hondroitin sulfata v E. colihttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210302075412.htm07.05.10.05.13.05.Tina ZajecMiha RazdevšekMarko Kovačić
Urša ŠtefanUtišanje retrotranspozonov LINE-1 kot karakteristika akutne mieloične levkemijehttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210408153644.htm07.05.10.05.13.05.Tina UrhJanja BohteKaridia Kolbl
Maj PriveršekDelovanje antidepresivov omogoča njihova neposredna vezava na nevrotropični receptor TRKBhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/02/210218141716.htm07.05.10.05.13.05.Žan ŽnidarTea AmidovićKlara Razboršek
Klara Kolenc07.05.10.05.13.05.Boštjan KrambergerPatricija KolanderKatja Resnik
Gaja StarcUporaba genetsko-epigenetskega tkivnega kartiranja plazemske DNA pri prenatalnih testiranjih, presaditvah in v onkologijihttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210323150723.htm07.05.10.05.13.05.Nuša BrdnikLev JoštSimona Kocheva
Mark LoborecDolgotrajna analgezija z usmerjeno in situ represijo NaV1.7 v mišihhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210310150405.htm14.05.17.05.20.05.Ema KavčičTina ZajecMiha Razdevšek
Vanja IvoševićGenetski izbris encima Nox4 krepi tvorbo trdnih tumorjev, ki jih povzročajo kancerogeni https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210427094814.htm14.05.17.05.20.05.Urša ŠtefanTina UrhJanja Bohte
Petja PremrlVpliv kakava na izboljšanje NAFLD in povečanje antioksidativnega odziva pri miših hranjenih z dieto z visoko vsebnostjo maščob https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210414154933.htm14.05.17.05.20.05.Maj PriveršekŽan ŽnidarTea Amidović
David ValteNeravnovnovesje v količini celičnega pirimidina sproži od mDNK odvisno prirojeno imunosthttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210430120346.htm14.05.17.05.20.05.Klara KolencBoštjan KrambergerPatricija Kolander
Sofija StevanovićDelovanje in usoda konvencionalnih dendritičnih celic tipa 1 je pod nadzorom DC-SCRIPT proteina https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210402141745.htm14.05.17.05.20.05.Gaja StarcNuša BrdnikLev Jošt
Klara AžbeKako bakterije Streptococcus pyogenes s pomočjo razgradnje arginina preživijo na kožihttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/03/210331143115.htm21.05.24.05.27.05.Mark LoborecEma KavčičTina Zajec
Mia KobalS sekvenciranjem RNA odkrita nepričakovana raznolikost holinergičnih nevronovhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210430093215.htm21.05.24.05.27.05.Vanja IvoševićUrša ŠtefanTina Urh
Andraž RotarKarakterizacija in ustvarjanje dvoencimskega sistema za depolimerizacijo plastike https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200928152913.htm21.05.24.05.27.05.Petja PremrlMaj PriveršekŽan Žnidar
Ela KovačVeganska prehrana pri otrocih preoblikuje metabolizem in vpliva na zmanjšan nivo esencialnih hranilhttps://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210121132300.htm21.05.24.05.27.05.Sara BorišekŠpela RapušTinkara Butara
Personal tools