Talk:Bakterijski sistemi toksin-antitoksin, usmerjeni proti fagom

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Sanja Stanković: Uvod, Sistemi toksin-antitoksin, Sistem IV

Karin Dobravc Škof: Sistem III

Neža Žerjav: Sistem I, Sistem II

Personal tools