Talk:Blokiranje receptorjev za fage

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
  • Urša Štrancar: Uvod, Adsorpcija bakteriofagov na bakterijo S. aureus
  • Tina Kolenc Milavec: Adsorpcija bakteriofagov na bakterije rodu Bordatella - Fazna variacija
  • Martina Lokar: Adsorpcija bakteriofagov na bakterije rodu Bordatella - Mutacije na genu mtd, Adsorpcija bakteriofagov na bakteriji E. coli in P. aeruginosa.
Personal tools