Talk:Delovanje rastlinskih fenolnih spojin na bakterije

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
  • Maksimiljan Adamek - Uvod, fenolne spojine v rastlinah
  • Valentina Novak - Mehanizmi delovanja rastlinskih fenolnih spojin na bakterije (z izjemo sinergijskih učinkov fenolnih spojin z drugimi antibiotiki)
  • Tanja Peric - Sinergijski učinki fenolnih spojin z drugimi antibiotiki, odpornost bakterij na rastlinske fenolne spojine, prihodnost uporabe rastlinskih fenolnih spojin
Personal tools