Talk:Epigenetika in staranje

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Epigenetika in staranje, Telomere in telomeraze (brez zadnjega odstavka): Margareta Žlajpah

Zadnji odstavek telomer in telomeraz: Maja Kogoj in Zala Rot

Sirtuini in nepravilnost vidne pege: Zala Rot

Ostale bolezni: Maja Kogoj

Zaključek je skupen

Personal tools