Talk:Epigenetsko dogajanje pri rastlinah

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Uvod, interploidna križanja in vtisnjenje, interspecifični hibridi, somaklonska variabilnost, paramutacije, transgeno utišanje: Damjana Hriberšek

Utišanje preko RNA, komuniciranje utišanih informacij: Laura Ogrin

Personal tools