Talk:Fagi v boju proti patogenim bakterijam

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Uvod in Primerjava z antibiotiki: Jošt Hočevar

Delovanje bakteriofagov in Bakterijska odpornost proti bakteriofagom: Aljoša Marinko

Pristopi k reševanju pomanjkljivosti bakteriofagov pri zdravljenju bakterijskih okužb: Nejc Arh

Personal tools