Talk:MOVZ seminarji

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
                          Adhezini
                         

1)Adhezini [lat. adhaesio = lepljenje] so proteini,ki omogočajo stik med nekaterimi celicami.Poznamo bakterijske adhezine in evkariontske adhezine. Evkariontskih adhezini so glikoproteini na plazemski membrani celic, ki delujejo z zunajceličnim matriksom ali s citoskeletom in s tem je omogočena komunikacija med celicami. Ti oprijemni procesi so pomembni za: -Embriogenezo -oblikovanje in ohranjanje tkiva (histogeneze) in organov -obnašanje krvnih celic v času vnetja -vezavo limfocitov v nekaterih tkivih .

1.1)Adhezini prav tako igrajo pomembno vlogo pri interakciji med imunskimi celicami in rakotvornimi celicami, čim večje število adhezinov na površini tumorskih celic večja verjetnost je nastanka metastaz. Bakterijska adhezini so večinoma glikoproteini ali glikolipidi na površini celice. Bakterijski adhezini omogočajo pritrditev bakterije na celico gostiteljico in s tudi imajo pomembno vlogo pri okužbah,saj omogočajo napad patogenov na celico gostiteljico in kolonizacijo patogenov..

2)Adhezene poimenujemo glede na ime receptorskega mesta celice gostiteljice. Poznamo dve vrsti adhezinov : -fimbrijski adhezini:se nahajajo na koncu fimbrije(S-fimbrija,P-fimbrija,) -nefimbrijski adhezini:na površini bakterij

 • Posebnost: Družina Afa/Dr adhezin:vsebuje tako fimbrijske adhezine kot pa tudi nefimbrjske adhezine

3)Adhezine,glede na strukturo razdelimo na: -Kadherine -Integrine -Selektine -Imunoglobine

3.1)Kadherini: so homofilni, od kalcija odvisni proteini. Obstaja več kot 20 družin kadherina, kot so E-kadherini(epitelno tkiv), N-kadherini (živčne celice) in P-kadherini(tkivo placente). Omogočajo vezi med enakima celicama (npr. N-kadherini se vežejo samo za ostale N-kadherine), pri primanjkanju Ca se vezi destabilizirajo in prekinejo.

3.2)Selektini: so heterofilni ter od Ca odvisni. Vežejo se na ogljikovohidratno skupino druge celice.Vežejo celice v kroženje ter hkrati omogočajo njihovo kroženje. Poznamo E-selektine (endotelne celice), P-selektine (trombociti,endotelnim celice) in L-selektine (u leukocitima).

3.3)Imunoglobini:Lahko so homofilni ali heterofilni povezavi. So od Ca neodvisni. Prisotni so pri: VCAM-1 so endotelijalni ligandi,sodeluje v imunskem sistemu ICAM so prisotni v epitelijalnim i endotelijalnim celicah,sodelujejo pri kroženju snovi telesu NCAM vežejo nervne in gibalne celice,v embriogenezi vežejo nervne i mišične celice,kot tudi nervne celice medsabo

3.4)Integrini: so heterolitični,od Ca ali Mg odvisni.Sestavljeni so iz podenot α in β.Vežejo se na kratka aminokislinska zaporedja ECM(kolagen.laminin,fibronektin) ali na IgSF. Sodelujejo pri prenosu informacij iz okolja v celico,gibanju imunskih celic,dajo trdoto in obliko celici.

4)Slika adhezinov:

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.stetoskop.info/images/dragana/decembar/imp2.jpg&imgrefurl=http://www.stetoskop.info/Infekcije-mokracnih-puteva-1326-c2-content.htm&usg=__Ic4tqSD2Bm6TJhS4pYBgWh-U8aQ=&h=350&w=530&sz=31&hl=sl&start=0&zoom=1&tbnid=OCJLYkNKfvFP-M:&tbnh=108&tbnw=164&prev=/images%3Fq%3Dadhezini%26hl%3Dsl%26biw%3D1020%26bih%3D539%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=110&vpy=75&dur=6875&hovh=182&hovw=276&tx=141&ty=91&ei=GdMETY_pBoiBswbH_MnnCQ&oei=GdMETY_pBoiBswbH_MnnCQ&esq=1&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0

5)Literatura: * Temelji Biokemije,Rodney Boyer,Ljubljana:Študentska založba,2005 * Bernhard Lepper: Zdravilna karta Mikrobiologije. Elsevier, Minchen 2006 * http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_citar_manuela.pdf * http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Medceli%C4%8Dni_stiki * http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11043979

Personal tools