Talk:Mehanizem celične smrti po delovanju antibiotikov

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Uvod, toksin-antitoksin sistemi - Karmen Žbogar

Antibiotični zaviralci transkripcije in/ali translacije, ROS odvisna/neodvisna celična smrt - Natalija Pucihar

Timinsko stradanje - Katja Malensek

Personal tools