Talk:Mehanizem delovanja kompleksa Cascade in sistem CRISPR/Cas pri E. coli

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Klementina Polanec: Uvod, Lokus CRISPR, Kompleks Cascade in procesiranje crRNA (Razen predzadnjega odstavka: "Prepisana pre-crRNA ...")
Jernej Imperl: Predzadnji odstavek pri Kompleks Cascade in procesiranje crRNA, Vezava kompleksa Cascade na DNA
Gašper Komatar: Interferenca in adaptacija, ki temelji na recikliranju ostankov tuje DNA po razgradnji s Cas3, Naivna adaptacija, Uporabnost

Personal tools