Talk:Odkritje kratke interferenčne RNA (siRNA)

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Uvod, vpliv ATP na RNA interferenco, vpliv translacije mRNA, tvorba kratke interferenčne RNA (siRNA) in vpliv tarčne mRNA na njeno tvorbo, vpliv ATP na tvorbo siRNA, RNA interferenca s protismerno RNA (asRNA), cepitvena mesta in cepitev mRNA, model mehanizma RNA interference - Tanja Korpar

RNA interferenca pri sesalcih - Ines Šterbal

Personal tools