Talk:Proizvodnja zunajceličnega matriksa

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search
  • Vid Modic:Uvod, Komponente ECM v bakterijskem biofilmu
  • Benjamin Malovrh:Signalizacija med proizvodnjo zunajceličnega matriksa
  • Patricija Miklavc:Preprečevanje pojava biofilmov z uporabo bakteriofagov.
Personal tools