Talk:Proteini, ki stabilizirajo kondenzirane kromosome

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Toni Nagode: Struktura

Simon Bolta: Interakcija kohezinov in kondenzinov z DNA, Kondenzini I in kondenzini II, Vloga kohezinov in kondenzinov

TjaĊĦa Bensa: Regulacija

Personal tools