Talk:Proti antibiotikom odporni psevdomonas in acinetobakter

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Uvod, Zdravljenje in problemi s katerimi se srečujemo - Katarina Petra van Midden Odpornost pri Pseudomonas - Janja Murn Odpornost pri Acenitobacter baumannii - Vida Štrancar

Personal tools