Talk:Reprogramiranje z miRNA

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Katja Leben: Uvod, MikroRNA, Reprogramiranje z miRNA

Monika Biasizzo: Potencialni mehanizmi reprogramiranja z miRNA

Estera Merljak: Ugotavljanje funkcije miRNA, Regulacija izraĹžanja, Prednosti in slabosti

Personal tools