Talk:Sestava in značilnosti preurejevalnih strojčkov

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Helena Jakše : Uvod,Vezava preurejevalnih strojčkov

Petra Tavčar: Mehanizmi delovanja kromatin preurejevalnih kompleksov

Nika Strašek: Regulacija kromatin preurejevalnih kompleksov

Personal tools