Talk:Značilnosti bakterijskih kromosomov

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

1. Organizacija in zgradba bakterijskega kromosoma; Podvajanje bakterijske DNA == Marjeta Horvat

2. Segregacija (ločitev) bakterijskih kromosomov po replikaciji DNA; ureditev wiki strani == Matic Kovačič

Uvod sva napisala skupaj.

Personal tools