Temelji biokemije - prakitikum

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Študentsko seminarsko delo bo potekalo v obliki predstavitev. Te bodo:

  • predstavitev novice v obliki kratkega referata (6-8 minut)
  • seminarska naloga s predstavitvijo novice (~1200 besed v Wordu)
  • kratek povzetek seminarske naloge na wikiju (~200 besed)
Personal tools