Tokoferoli

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Tokoferoli(tocopherol) ali vitamin E so zelo pomembna skupina, ki se pojavljajo v vseh naravnih oljih. So najpomembnejši antioksidanti prisotni v maščobah. Poleg tega imajo tokoferoli v organizmu tudi zelo pomembno biološko aktivnost. Antioksidacijska aktivnost je povezana s prisotnostjo hidroksilne skupine (OH-), če se zaestri, kar se zgodi pri oksidaciji tokoferolov, nastanejo estri. Zaestrena hidroksilna skupina povzroči izgubo anti-oksidacijske anktivnosti tokoferolov. Najboljše antioksidacijsko delovanje ima δ-tokoferol in nato γ-tokoferol. Olja, ki vesbujejo δ-tokoferol imajo zelo dobro stabilnost in se lahko dlje časa varujejo pred oskidacijo (olje kuruznih kalčkov). Γ-tokoferol se razlikuje od α-tokoferola po tem, da ima v aromatskem obroču eno metilno skupino manj. Pri β-tokoferolu se metilna skupina nahaja na položaju 5 in 8, pri γ-tokoferolu pa na položaju 7 in 8 (slika radikalov, ki se vežejo na tokoferol). Kot vsi antioksidanti se lahko tudi tokoferoli oksidirajo. Pri oksidaciji tokoferola pride do razcepa heterocikličnega obroča, pri čemer se tvorijo tokokinoni, ki niso antioksidanti.

Najboljšo biološko aktivnost ima α-tokoferol kot anti-oksidant. V organizmu regulira oksidacijsko – redukcijske procese in s tem ščiti nenasičene maščobne kisline pred oksidacijo.


Vsebnost tokoferolov je višja v rastlinskih oljih kot v živalskih maščobah. V ribljih oljih tokoferoli niso najdeni.


Viri


Sopčič A. Desorpcija prostih maščobnih kislin iz jedilnega olja. Ljubljana, november 2004.

Personal tools