Topoizomeraza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

TOPOIZOMERAZA

Topoizomeraze so skupine encimov, ki izomerizirajo eno topološko obliko DNA v drugo, tako da povzročijo spremembo navoja DNA. So esencialni encimi. Topoizomeraze delimo v dve skupini. Prva napravi predhodno prekinitev enega traku dvojne vijačnice DNA, druga pa prekine oba trakova. Ene topoizomeraze zavijejo DNA molekule ( npr. topoizomeraza II.-giraza) pri prokariontih, ki tvori negativni supernavoj, pri tem pa porablja energijo ATP. Druge topoizomeraze delujejo nasprotno, torej odvijajo supernavito DNA in tvorijo energetsko ugodnejšo, relaksirano obliko DNA (npr. topoizomeraza I.) Delujejo tako, da katalizirajo prekinitev in ponovno tvorbo fosfodiesterskih DNA vezi. Najprej odvijejo dvojni heliks (dvojna vijačnica), nato prekinejo vez v eni polinukleotidni verigi in se vežejo na proste konce (terminalne fosfatne skupine). Tako preprečijo prosto rotacijo heliksa (vijačnice) in ohranijo energijo fosfodiesterske vezi. Nato spremenijo zavoj tako, da ob konformacijski spremembi encima potegnejo DNA verigo skozi začasno prekinitev (topoizomeraza I) oziroma prekinitvi (topoizomeraza II.) in zopet povežejo proste konce. Pri topoizomerazi I tako nastane DNA z enim negativnim supernavojem manj, pri topoizomerazi II pa z dvema supernavojema več.VIRI IN LITERATURA

http://www.scribd.com/doc/7079643/KINOLONI-FKIII-0708

http://dsb.biologija.org/pdf/3-mgen-skripta.pdf


ZUNANJE POVEZAVE

http://www.medenosrce.net/tiskaj.asp?id=1623

Personal tools