Tromboksan

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Tromboksan je fiziološko aktivna lipidna molekula v človeškem telesu. Natančneje ga uvrščamo v skupino eikonazoidov, ki so derivati arahidonske kisline. Njegova biološka vloga je pomembna zlasti pri ranah oziroma poškodovanih tkivih. Ime je dobil po krvnih celicah trombocitih, iz katerih so ga prvič izolirali. Tromboksane ločimo na tromboksan A2 in tromboksan B2, ki je njegov metabolit in ni biološko aktiven.

Contents

Kemijske lastnosti

Za tromboksan je značilen šestčlenski obroč, ki vsebuje atom kisika. Na primer za tromboksan B2 je molekulska formula C20H32O5 in molska masa 352,47 g/mol.

Sinteza

Nastane kot derivat arahidonske kisline z delovanje ciklooksigenaze, ki tvori prostaglandin H2, ki je prekurzor v sintezi. Tromboksan A2-sintaza, ki se nahaja v trombocitih, katalizira nastanek tromboksana A2 iz prostaglandina H2. Sintezo je mogoče inhibirati; najbolj znan zaviralec je aspirin, ki zavira ciklooksigenazo in tako prepreči,da bi iz arahidonske kisline nastal prekurzor tromboksana A2, prostoglandin H2. Vsakodnevni odmerki aspirina zmanjšujejo verjetnost srčnega infarkta.

Biološka funkcija

Njegova najpomembnejša biološka funkcija je tvorjenje krvnih strdkov. To doseže s tem, da se veže na posebne receptorje na celični membrani, kjer z vezavo izzove sintezo glikoproteina IIb/IIIa ,ki se nahaja v celični membrani in se je sposoben vezati na fibrinogen v krvi in tako tvoriti krvne strdke. Hkrati aktivira v drugih trombocitih sintezo tromboksana A2.


Slikovno gradivo

Slika: Tromboksan A2 [1]

Viri

Zunanje povezave

Personal tools