Tunikamicin

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Tunikamicin je mešanica homolognih nukleozidnih antibiotikov, ki usebujejo uracil, N-acetilglukozamin, tunikamin in maščobno kislino, pripeto na aminsko skupino. Obstaja vsaj deset homolognih molekul, ki se med sabo razlikujejo v dolžinah verig maščobnih kislin.

Kemijska formula molekule tunikamicina (skica molekule) je C38H62N4O16 in najpogostejši homologi imajo med 817 in 859 Da.

Je inhibitor N-acetilglukozamin-transferaz pri bakterijah in evkariontih. Zavira sintezo N-acetilglukozaminskih lipidnih intermediatov in glikozilacijo novonastalih glikoproteinov, tako da prepreči prenos N-acetilglukozamin-1-fosfata na dolihilmonofosfat. Tunikamicin poveča aktivnost interferona, je pa tudi inhibitor izločanja ceruloplazmina, α2-makroglobulina in inhibitorja α1-proteaze.

Tunikamicin najpogosteje pridobivajo iz bakterij rodu Streptomyces, najpogosteje iz Streptomyces clavuligerus in Streptomyces Iysosuperficus. Zaenkrat se ga uporablja le za biološko raziskovanje, ne pa tudi za zdravljenje, čeprav so raziskave pokazale, da deluje proti bakterijam in virusom. Učinkovito zavira virus vezikularnega stomatitisa in razvoj raka pri otrocih.

Ko je izoliran, je v obliki belega kristalnega praška. Z vodo se ne meša dobro, dobro topen je v metanolu, piridinu in alkalizirani vodi.

Viri

Personal tools