Ubikvitin ligaza

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Ubikvitin ligaza

Ubikvitin ligaza je multiencimski kompleks, ki sodeluje pri ubikvitinaciji, kar pomeni, da na delno denaturiran ali okvarjen protein, ki ima razkrito specifično mesto (da ga lahko ubikvitin ligaza prepozna) veže majhen protein, imenovan ubikvitin ter ga tako označi za znotrajcelično razgradnjo v proteasomu (proteolitični kompleks). Za ta proces je potrebna energija v obliki ATP. Celice vsebujejo okoli 300 različnih tipov encimov ubikvitin ligaz, zato pravimo, da je njegovo delovanje substratno specifično. Velja pravilo N-konca: encim je specifičen za N-konec.

2 družini ubikvitin ligaz:

- RING (Really Interesting New Game), omogoča direkten prenos ubikvitina na substrat

- HECT domena, služi kot intermediat za prenos ubikvitina

Vezava ubikvitina poteka v treh korakih, ubikvitin ligaza pa nastopa predvsem v zadnjem delu, ko se na ubikvitin veže ubivitin konjugirajoč encim. Ubikvitin ligaza obenem tudi olajša in pospeši prenos ubikvitina iz ubikvitin konjugirajočega encima na substrat. Vzpostavi se izopeptidna (kovalentna) vez med ubikvitinom (C-terminalskim delom) in amino skupino na lizinskem ostanku tarčnega proteina.

Viri: [1] [2] [3] [4]

Temelji biokemije; Rodney Boyer

Personal tools