Umetno oplojeni otroci imajo večje tveganje za zdravstvene težave

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Raziskava kaže, da lahko imajo otroci, spočeti z reproduktivno tehnologijo, večje tveganje za genske okvare. Te lahko vodijo do kroničnih bolezni kot so debelost, hipertenzija in diabetes tipa 2.

Carmen Sapienza, genetik na Temple University School of Medicine, Philadelphia, proučuje dve skupini otrok - v prvi so naravno spočeti otroci, v drugi pa otroci, spočeti z umetno oploditvijo. Njihov namen je identificirati epigenetske razlike med njimi . Še posebej jih zanima kromosomska modifikacija DNA metilacija. V vsaki naši celici imamo identično DNA, zato imamo v telesu mehanizme kot je slednji, ki kontrolirajo izražanje genov v določenih celičnih tipih – tj. proces genskega vtisnjenja (genomic imprinting). Ko se metilna skupina veže na citozin, s tem pove celičnemu prepisovalnemu mehanizmu, da gen izklopi. To je pomembno, saj ne smejo biti vsi geni izraženi v vsaki celici. Priti mora do celične diferenciacije. Mehanizem je eden ključnejših pri razvoju rakavih tkiv. Eden prvih namigov, da je asistirana reprodukcija povzročala spremembe v metilaciji in pri izražanju genov, je bil že pri živalskem kloniranju. Takrat so se zavedali, da je rezultat in vitro oploditve sindrom povečanja mladičev. Nepravilnosti pri metilaciji povzročajo tudi redke kromosomske okvare, kot je npr. Angelmanov sindrom in Beckwith-Wiedemann sindrom . Na napake lahko vplivajo tudi genske mutacije, do katerih pride zaradi neplodnosti.

Kot pravi, je naslednji korak ponovitev študije. Do sedaj so pregledali približno 800 genov, radi pa bi si jih ogledali čim več. Želijo si še, da bi lahko te otroke spremljali dlje časa, da bi dokončno odločili, če obstaja večje tveganje za debelost ali diabetes.

Personal tools