User:Sikovacic

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Vpliv SLO3 kalijevih ionskih kanalov na neplodnost pri samcih

Kalijevi kanali ena izmed vrst membranskih proteinov in so zgrajeni iz štirih enakih podenot, ki se povežejo tako, da skupaj v sredini tvorijo poro. Ta se pod vplivom različnih faktorjev (pH, napetost, prisotnost ionov,…) odpira ali zapira in s tem regulira pretok kalijevih ionov v celici. Raziskovalci so vzgojili mutirane miši, ki gena za sintezo kalijevega kanala SLO3 (ti kanali so prisotni le v testisih sesalcev, njihovo delovanje pa je odvisno od pH) niso imele. Mutirane miši se morfološko niso razlikovale od nemutiranih, ravno tako tudi njihova semenčica. Do razlik pride šele tik pred oploditvijo (med procesom kapacitacije). V tem času lahko opaznimo okvare spermijev, npr. omejeno gibljivost, ukrivljeno struktura, ki spominja na lasno zaponko,… Mutacija je pri samčkih imela za posledico neplodnost, na plodnost samičk pa ni imela vpliva. Pri mutantih brez SLO3 proteinov pri kapacitaciji ne pride do povečanja naboja membrane spermija, kar je pogoj za uspešno oploditev, temveč se ta celo zniža. Z dodatkom ionoforov za kalijeve in kalcijeve ione so dosegli, da je tudi pri mutiranih semenčicah prišlo do hiperpolarizacije in posledično uspešne oploditve. Raziskava je pokazala, da so za neplodnost samcev odgovorni predvsem SLO3 kanali, kar bi lahko v prihodnosti predstavljalo eno izmed možnih področij za razvoj novih kontracepcijskih sredstev za moške.

Personal tools