User:Tjasasimsic

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Contents

HITIN

Kemijska sestava:

Hitin (molekulska zgradba hitina)uvrščamo med ogljikove hidrate, je polisaharid z empirično formulo (C8H13O5N)n. Sestavljen je iz enot N-acetil-D-glukoza-2-amin. Te enote so med seboj povezane z ß-1,4 glikozidnimi vezmi. Po zgradbi je zelo podoben celulozi, le da ima na C2 atomu namesto hidroksilne skupine(-OH) vezana N-etanoilamino skupina (-NHCOCH3). Tako kot pri celulozi glikozidno vez odcepimo z kislo hidrolizo, poleg tega pa se odcepi še vez med dušikom (N) in ogljikom(C) tako da nastaneta dva produkta: 2-D-glukozamin in ocetna kislina. Med verigami se tvorijo vodikove vezi, ki dajejo strukturi trdnost.[1].

Lastnosti:

Hitin je prozorna, upogljiva in mehansko odporna snov. Je glavna sestavina celične stene pri glivah(slika glive) in skeletu členonožcev(hrošč). Vključen je v beljakovinski matriks, kjer lahko modificira lastnosti gliv in členonožcev. Takšen primer je povezovanje z kalcijevim karbonatom (CaCO3), ki se kaže v manj prožni in trdi strukturi (oklep hrošča). Je drugi najpogostejši biopolimer. Na Zemlji ga je okrog 1.000.000 do 10.000.000 ton

Razgradnja:

Je zelo težko razgradljiva snov. Razgrajujejo ga encimi hitinaze, ki jih izločajo nekatere glive, rastline in bakterije (npr. Vibrio cholerae ali kolera), zaradi tega predstavljajo nekuhani raki in glive zdravstveni rizik.

Uporabnost:

Hitin se uporablja tudi za industrijske procese: za prečiščevanje vode, kot stabilizator v proizvodnji hrane, zdravil in papirja. V biomedicini pa ga uporabljajo tudi kot biorazgradljiva nit za šivanje ran, pospešuje pa tudi celjenje ran. S kemično modifikacijo hitina pridobivamo tudi hitosan, ki se porablja za celjenje ran in je sestavni element nekaterih izdelkov za hujšanje.

Farmacevtski proizvod:

V farmaciji je najbolj znan proizvod ki vsebuje hitin : Hitin-C.[(enbalaza hitina-c)] Je prehransko dopolnilo ki vsebuje sestavino hitosan. To je tehnološki produkt naravnega hitina, pridobljen iz oklepov lupinarjev, predvsem rakov in školjk. Nanj se vežejo maščobe, estri in holesterol. Te snovi se tako ne prebavijo in se iz telesa izločijo. Hitin-C pomaga pri zmanjševanju in ohranjanju telesne teže. En gram hitosana veže do 20g maščob iz zaužite hrane.[2]

Viri

Personal tools