User talk:Petk

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Distrofin[1] je citoplazemski protein, dolg 427 kDA in sestavljen iz 3685 aminokislinskih ostankov. Pri normalnih osebah je prisoten od zarodka naprej v skeletnih, srčnih in gladkih mišicah, ter v nekaterih živčnih celicah. je ključen del proteinskega kompleksa (DAP), ki povezuje sarkomere mišic s celično membrano.

Contents

DAP – proteinski kompleks

DAP[2] vključuje Sarkoglikane (α, β, δ, γ, ε), distroglikane (α, β), distrobrevine, sintrofine (α, β), sarkospane, kaveolin-3, and NO sintaze proteine. Distrofin se veže s citoskeletom z združitvijo aktinskih filamentov na N-terminusu, medtem ko na C-terminusu distrofin interagira s členi DAP. Na zunanjem delu membrane se α-distroglikan veže na β-distroglikan in deluje kot receptor za zunajcelični matriks.

Struktura

Glede na primarno strukturo lahko distrofin razdelimo na 4 strukturne domene: 1.N-terminalna aktinsko-vezna domena 2. Velika trojna spiralna spektrinu podobna domena sestavljena iz 24 ponavaljajočih se enot 3. Cisteinsko bogata domena 4. C-terminalna domena [3] Obstajajo še 4 krajše izoformne oblike distrofina[4], vsem manjka vezno mesto za aktin. Od teh sta Dp140 in Dp71 sta povezana z povečano nevarnostjo mentalne zaostalosti.

Vloga

Točne vloge distrofina še niso popolnoma raziskane, vendar očitno opravlja vlogo stabilizacije sarkoleme in ščiti mišična vlakna pred nekrozo in poškodbami ob krčenju mišic. Distrofin povezuje mikrofilamentsko mrežo aktina v celici s kompleksno vrsto povezovalnih proteinov v celični membrani, posledično povezuje z zunajceličnim matriksom. Distrofin naj bi bil tudi člen v homeostazi kalcija.[5]


VIRI

UMD - The dystrophin protein
Dystrophin: Gene, Protein, and Cell Biology - Susan C. Brown, Jack A. Lucy
wikipedia - dystrophin
Isolation of candidate cDNAs for portions of the Duchenne muscular dystrophy gene
Complete cloning of the Duchenne muscular dystrophy (DMD) cDNA and preliminary genomic organization of the DMD gene in normal and affected individuals

Personal tools