Vpliv melatonina na proliferacijo enojedrnih celic iz popkovnične krvi

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Melatonin je hormon, ki nastaja v pinealocitih v češeriki. Pomemben je pri uravnavanju cirkadianih ritmov številnih bioloških funkcij.

Melatonin je tudi antioksidant in ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema. Znan je njegov vpliv na aktivacijo limfocitov in sicer celic T, celic B ter celic NK. Ravno to vlogo melatonina, torej kot spodbujevalca imunskega sistema, so kitajski znanstveniki nadalje raziskali in svoje ugotovitve objavili v reviji World Journal of Pediatrics. Zanimal jih je vpliv melatonina na proliferacijo celic iz popkovnične krvi.

Raziskava je pokazala, da melatonin pospeši proliferacijo celic iz popkovnične krvi in da je proliferacija odvisna od koncentracije melatonina. Sklepajo, da melatonin vpliva neposredno na celično delitev zato, ker se veže na visokoafinitetne receptorje ter spodbudi reakcije med rastnimi faktorji in njihovimi receptorji. Melatonin je na novorojenčkove celice vplival precej močneje kot na celice iz krvi odraslih.

Vse razlike med krvnimi celicami novorojenčkov in celicami odraslih, dobljene pri tej raziskavi, so se izkazale kot dokaz, da je »narava« imunskega sistema otrok (sploh novorojenčkov) veliko bolj občutljiva. Njihov imunski sistem je še v razvoju. Češerika pri novorojenčku ne proizvaja melatonina; cirkadiani ritem tega hormona se pojavi šele po koncu treh mesecev življenja.

Personal tools