Zakaj šimpanzi ne govorijo? Razlog je v genu

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Protein FOXP2 je vključen v razvoj človeškega govora in jezika, vpleten je v nekatere človeške bolezni, ima pomembno vlogo pri razvoju možganov ter evolucijski pomen.
Proteini v družini FOX, kamor spada tudi protein FOXP2, ki ga kodira gen foxp2, spadajo med transkripcijske faktorje, ki uravnavajo ekspresijo genov, sodelujočih pri celični rasti, delitvah in diferenciaciji.

FOXP2 se je skozi evolucijo ohranjal. V 4,6 – 6,2 milijonih let, odkar sta se človeški in šimpanzji rod ločila, pa sta se proteinu spremenili 2 aminokislini, kar kaže na hitro evolucijo človeškega proteina.

Nova raziskava Konopke s sodelavci, ki je bila objavljena v reviji Nature, 12.11.2009, je primerjala regulatorne efekte človeškega in šimpanzjega FOXP2. Človeški protein v primerjavi s šimpanzjim povzroči močnejše izražanje 61 genov, med katerimi jih je veliko odgovornih za razvoj živcev in produkcijo kolagena, hrustančnih in mehkih tkiv. Zmanjšal pa je aktivnost 55 genov. Veliko genov, ki jih človeški FOXP2 uravnava drugače kot šimpanzji, ustreza pozitivni selekciji med evolucijo človeka.

Potrdili so evolucijske odnose med proteini FOXP2 različnih vrst, vpletenost gena v razvoj živčnih celic in razkrili potencialne mehanizme razvoja človeških lastnosti, kot je govor. Govorni problemi so pogosti pri avtizmu in shizofreniji, zato bodo nove molekularne poti nudile možnost boljšega poznavanja, zakaj te bolezni okvarijo zmožnost govora. S tem nudi začetno točko za prihodnje raziskave jezika in človeške evolucije na molekularni ravni.

Personal tools