Zaviranje angiogeneze in rasti tumorja z oralno aktivno učinkovino, ki stabilizira neaktivno stanje PDGFRβ/B-RAF

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

Raziskovalci v Moores Cancer Center na University of California so predstavili novo učinkovino, ki se poveže z molekularnim stikalom, najdenim v rakastih celicah in žilah, ki jih obkrožajo.

Z njimi zaklenemo kinazno stikalo na izključeno konformacijo. Kinaze so encimi, ki aktivirajo prekurzorje encimov, sekreciranih v trebušni slinavki, kot naprimer tripsin, in ledvicah. Kinaze regulirajo osnovne procese proliferacije, metastaze, neovaskularizaciji in kemoresistence rakastih celic. Inhibitorji kinaz so tako glavni predmet raziskav pri rakastih obolenjih.

Angiogeneza je nastajanje novih žil iz že obstoječih žil. Poteče v odgovoru na tumorske celice, kot osnovna komponenta krvnih dostav v rastočih neplazmah. Raziskovalci so raziskovali inhibitorje kinaz PDGF-β in B-RAF, ki sta aktivirani v tumorjih in okolišnjih kapilarah, ki tumor hranijo. Molekule oz. inhibitorji napadajo alosterični del neaktivne kinazne konformacije (tip II inhibitorjev), kar omogoča alternativne možnosti razvoja selektivnih in fiziološko aktivnih inhibitorjev.

Serija selektivnih inhibitorjev kinaz PDGF-β in B-RAF sinergično delujejo na prekinitev angiogeneze in s tem »sestradajo« rakave celice tako, da se upočasni oz. popolnoma ustavi proliferacija. Kandidate so najprej testirali na embrionalnih žilah živali Cebrice (ang.zebrafish), ki delujejo podobno kot lastno ožilje rakastih celic pri človeku. Molekule so imele isti učinek tudi pri testiranju na miših, zato raziskovalci upajo da bojo ta nova tarčna zdravila kmalu lahko testirali tudi na bolnikih, obolelih za rakom.

Personal tools