Značilnosti cepiva proizvajalca Moderna (mRNA)

From Wiki FKKT

Jump to: navigation, search

COVID-19 cepivo Moderne je namenjeno preprečevanju bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Primerno je za ljudi med 18 in 65 letom starosti. Osnovano je na molekuli mRNA, ki nosi informacijo za sintezo proteina Spike, ki je v naravi prisoten na površini virusnega delca. Za učinkovito dostavo molekule mRNA do tarčnih celic, jo v procesu proizvodnje zapakirajo v ovoj, zgrajen iz štirih različnih lipidov. Lipidni ovoj nima samo transportne vloge, ampak hkrati tudi zagotovi zaščito molekule mRNA pred razgradnjo in ji tako omogoči, da v celicah opravi svojo funkcijo. Po vnosu molekule mRNA v celico, pride do sinteze proteina Spike, ki sam po sebi ni nevaren, je pa za telo tuj in zato sproži imunski odziv. Pri tem se tvorijo protiteles, ki so sposobna prepoznati sintetiziran Spike protein, posledično pa tudi virus SARS-Cov-2. Protitelesa, ki jih človek po cepljenju razvije, omogočijo hitrejše in bolj učinkovito uničenje virusnih delcev, ki bi lahko zašli v telo. Tako osebo zaščitijo pred okužbo oziroma razvojem bolezni COVID-19.

Priprava cepiva poteka v dveh glavnih korakih. Sprva je potrebno sintetizirati molekule mRNA, kar poteka brez uporabe celic, in sicer s procesom in vitro translacije. Pri tem procesu v reakcijsko mešanico vnesemo potrebne gradnike, encime in matrico, ki predstavlja navodilo za sintezo molekul mRNA. V drugem delu pa tako nastale mRNA, ki so v vodnem okolju, pomešamo z lipidno fazo. Zaradi neugodnih interakcij med vodo in lipidi, se slednji uredijo v kroglaste strukture (lipidne nanodelce), ki v svojo notranjost zaobjamejo molekule mRNA. Take lipidne nanodelce lahko pripravimo relativno enostavno in hitro. Z dodatkom pomožnih snovi za uravnavanje pH, povečanje stabilnosti in lažje injiciranje, se tako ustvari končna oblika cepiva, primerna za uporabo.

Cepivo je potrebno injicirati v mišico (intramuskularno), en odmerek po 0,5 ml vsebuje 100 μg mRNA. Za dosego polne zaščitenosti, ki jo to cepivo nudi (splošno velja, da zaščita ni 100 %), je potrebno prejeti 2 odmerka v priporočenem razmiku 28 dni. Cepljena oseba pa je v polni meri zaščitena po 14 dneh od prejema drugega odmerka.

Cepivo torej ne vsebuje virusa, ampak samo informacijo za sintezo ene izmed njegovih komponent, kar pomeni, da se po cepljenju bolezen COVID-19 ne more razviti. Poleg tega je molekula mRNA zelo nestabilna in se čez čas v telesu razgradi. Dodatno varnost pri uporabi zagotavljajo njene lastnosti, saj kot taka ne more spremeniti dednega materiala človeka ali kako drugače toksično vplivati na telo. Pomembne prednosti mRNA cepiv so med drugim tudi hiter razvoj in izdelava, cena proizvodnje je majhna, hkrati pa lahko enostavno proizvedemo velike količine cepiva.Pridobljeno po virih:

  1. I. Staffans: Annex I. Evid. Eur. Asylum Proced., 2012, 269–269.
  2. C. for M. P. for H. U. (CHMP): Assessment report COVID-19 Vaccine Moderna. Ema, 2021, 31, [Online]. Available: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf.
  3. A. M. Reichmuth, M. A. Oberli, A. Jeklenec, R. Langer, and D. Blankschtein: mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles. Ther. Deliv., 2016, 7, 319–334.
  4. Y. Huang, C. Yang, X. feng Xu, W. Xu, and S. wen Liu: Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19. Acta Pharmacol. Sin., 2020, 41, 1141–1149.
  5. N. A. C. Jackson, K. E. Kester, D. Casimiro, S. Gurunathan, and F. DeRosa: The promise of mRNA vaccines: a biotech and industrial perspective. npj Vaccines, 2020, 5, 3–8.
  6. N. Pardi, M. J. Hogan, F. W. Porter, and D. Weissman: mRNA vaccines-a new era in vaccinology. Nat. Rev. Drug Discov., 2018, 17, 261–279.
  7. Y. Wang, Z. Zhang, J. Luo, X. Han, Y. Wei, and X. Wei: mRNA vaccine: a potential therapeutic strategy. Mol. Cancer, 2021, 20, 33.
  8. Buschmann, M. D. et al. Nanomaterial delivery systems for mrna vaccines. Vaccines 9, 1–30 (2021).
  9. D., T., G., Y. & R., V. COVID-19: An update on vaccine development. Indian J. Rheumatol. 15, 70–72 (2020).
  10. Chung, Y. H., Beiss, V., Fiering, S. N. & Steinmetz, N. F. Covid-19 vaccine frontrunners and their nanotechnology design. ACS Nano 14, 12522–12537 (2020).
Personal tools