2015-bionano-seminar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 22: Line 22:
| 30018037||24.03.20||30019042||30019065
| 30018037||24.03.20||30019042||30019065
|-
|-
-
| 30180290||24.03.20||30019053||30190317
+
| 30180290||31.03.20||30019053||30190317
|-
|-
-
| 30018493||24.03.20||30190308||30019199
+
| 30018493||31.03.20||30190308||30019199
|-
|-
-
| 30018466||24.03.20||30019032||30190324
+
| 30018466||31.03.20||30019032||30190324
|-
|-
| 30018435||31.03.20||30180297||30019061
| 30018435||31.03.20||30180297||30019061
Line 38: Line 38:
| 30018005||31.03.20||30180293||30019042
| 30018005||31.03.20||30180293||30019042
|-
|-
-
| 30180303||31.03.20||30018037||30019053
+
| 30180303||07.04.20||30018037||30019053
|-
|-
-
| 30018467||31.03.20||30180290||30190308
+
| 30018467||07.04.20||30180290||30190308
|-
|-
-
| 30018055||31.03.20||30018493||30019032
+
| 30018055||07.04.20||30018493||30019032
|-
|-
| 30170321||07.04.20||30018466||30180297
| 30170321||07.04.20||30018466||30180297
Line 54: Line 54:
| 30017549||07.04.20||30017963||30180293
| 30017549||07.04.20||30017963||30180293
|-
|-
-
| 30170324||07.04.20||30018005||30018037
+
| 30170324||14.04.20||30018005||30018037
|-
|-
-
| 30017599||07.04.20||30180303||30180290
+
| 30017599||14.04.20||30180303||30180290
|-
|-
-
| 30180289||07.04.20||30018467||30018493
+
| 30180289||14.04.20||30018467||30018493
|-
|-
| 30018488||14.04.20||30018055||30018466
| 30018488||14.04.20||30018055||30018466
Line 70: Line 70:
| 30018486||14.04.20||30018028||30017963
| 30018486||14.04.20||30018028||30017963
|-
|-
-
| 30018475||14.04.20||30017549||30018005
+
| 30018475||21.04.20||30017549||30018005
|-
|-
-
| 30019037||14.04.20||30170324||30180303
+
| 30019037||21.04.20||30170324||30180303
|-
|-
-
| 30017106||14.04.20||30017599||30018467
+
| 30017106||21.04.20||30017599||30018467
|-
|-
| 30018481||21.04.20||30180289||30018055
| 30018481||21.04.20||30180289||30018055
Line 86: Line 86:
| 30014571||21.04.20||30170373||30018028
| 30014571||21.04.20||30170373||30018028
|-
|-
-
| 30018779||21.04.20||30018486||30017549
+
| 30018779||28.04.20||30018486||30017549
|-
|-
-
| 30180295||21.04.20||30018475||30170324
+
| 30180295||28.04.20||30018475||30170324
|-
|-
-
| 30019324||21.04.20||30019037||30017599
+
| 30019324||28.04.20||30019037||30017599
|-
|-
| 30190307||28.04.20||30017106||30180289
| 30190307||28.04.20||30017106||30180289
Line 102: Line 102:
| 30018490||28.04.20||30017593||30170373
| 30018490||28.04.20||30017593||30170373
|-
|-
-
| 30019052||28.04.20||30014571||30018486
+
| 30019052||05.05.20||30014571||30018486
|-
|-
-
| 30019266||28.04.20||30018779||30018475
+
| 30019266||05.05.20||30018779||30018475
|-
|-
-
| 30019050||28.04.20||30180295||30019037
+
| 30019050||05.05.20||30180295||30019037
|-
|-
| 30018761||05.05.20||30019324||30017106
| 30018761||05.05.20||30019324||30017106
Line 118: Line 118:
| 30019325||05.05.20||30180269||30017593
| 30019325||05.05.20||30180269||30017593
|-
|-
-
| 30018725||05.05.20||30018490||30014571
+
| 30018725||12.05.20||30018490||30014571
|-
|-
-
| 30019128||05.05.20||30019052||30018779
+
| 30019128||12.05.20||30019052||30018779
|-
|-
-
| 30019049||05.05.20||30019266||30180295
+
| 30019049||12.05.20||30019266||30180295
|-
|-
| 30018476||12.05.20||30019050||30019324
| 30018476||12.05.20||30019050||30019324
Line 134: Line 134:
| 30019065||12.05.20||30180291||30180269
| 30019065||12.05.20||30180291||30180269
|-
|-
-
| 30190317||12.05.20||30019325||30018490
+
| 30190317||19.05.20||30019325||30018490
|-
|-
-
| 30019199||12.05.20||30018725||30019052
+
| 30019199||19.05.20||30018725||30019052
|-
|-
-
| 30190324||12.05.20||30019128||30019266
+
| 30190324||19.05.20||30019128||30019266
|-
|-
| 30019061||19.05.20||30019049||30019050
| 30019061||19.05.20||30019049||30019050
Line 150: Line 150:
| 30019042||19.05.20||30017495||30180291
| 30019042||19.05.20||30017495||30180291
|-
|-
-
| 30019053||19.05.20||30019065||30019325
+
| 30019053||26.05.20||30019065||30019325
|-
|-
-
| 30190308||19.05.20||30190317||30018725
+
| 30190308||26.05.20||30190317||30018725
|-
|-
-
| 30019032||19.05.20||30019199||30019128
+
| 30019032||26.05.20||30019199||30019128
|}
|}

Revision as of 20:51, 22 March 2020

Contents

Bionanotehnologija 2020- seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Vpisna številka datum predstavitve recenzent1 recenzent2
3018029724.03.203019032430019049
3001793424.03.203001906130018476
3001847324.03.203001906630018472
3001847724.03.203001904030018027
3018029324.03.203001579930017495
3001803724.03.203001904230019065
3018029031.03.203001905330190317
3001849331.03.203019030830019199
3001846631.03.203001903230190324
3001843531.03.203018029730019061
3001843131.03.203001793430019066
3001786431.03.203001847330019040
3001796331.03.203001847730015799
3001800531.03.203018029330019042
3018030307.04.203001803730019053
3001846707.04.203018029030190308
3001805507.04.203001849330019032
3017032107.04.203001846630180297
3001811207.04.203001843530017934
3001748107.04.203001843130018473
3001802807.04.203001786430018477
3001754907.04.203001796330180293
3017032414.04.203001800530018037
3001759914.04.203018030330180290
3018028914.04.203001846730018493
3001848814.04.203001805530018466
3001941514.04.203017032130018435
3017036714.04.203001811230018431
3017037314.04.203001748130017864
3001848614.04.203001802830017963
3001847521.04.203001754930018005
3001903721.04.203017032430180303
3001710621.04.203001759930018467
3001848121.04.203018028930018055
3019030921.04.203001848830170321
3019031021.04.203001941530018112
3001759321.04.203017036730017481
3001457121.04.203017037330018028
3001877928.04.203001848630017549
3018029528.04.203001847530170324
3001932428.04.203001903730017599
3019030728.04.203001710630180289
3001903828.04.203001848130018488
3019031328.04.203019030930019415
3018026928.04.203019031030170367
3001849028.04.203001759330170373
3001905205.05.203001457130018486
3001926605.05.203001877930018475
3001905005.05.203018029530019037
3001876105.05.203001932430017106
3001931605.05.203019030730018481
3001764505.05.203001903830190309
3018029105.05.203019031330190310
3001932505.05.203018026930017593
3001872512.05.203001849030014571
3001912812.05.203001905230018779
3001904912.05.203001926630180295
3001847612.05.203001905030019324
3001847212.05.203001876130190307
3001802712.05.203001931630019038
3001749512.05.203001764530190313
3001906512.05.203018029130180269
3019031719.05.203001932530018490
3001919919.05.203001872530019052
3019032419.05.203001912830019266
3001906119.05.203001904930019050
3001906619.05.203001847630018761
3001904019.05.203001847230019316
3001579919.05.203001802730017645
3001904219.05.203001749530180291
3001905326.05.203001906530019325
3019030826.05.203019031730018725
3001903226.05.203001919930019128

Naloga

Pripravite projektno nalogo iz področja Bionanotehnologije. Najpomembnejša je originalna ideja za nek izvedljiv projekt, ki pa mora biti takšen, da pritegne investitorje. Predlagana struktura:

 • Uvod
 • Predstavitev problema, znanstvena izhodišča, cilji
 • Izvedba projekta, metodologija, tehnike, materiali, vprašanja, hipoteze
 • Literatura

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Elektronska verzija seminarja: prva stran dokumenta naj vsebuje naslov projekta, avtorja, povzetek (od 100 do 130 besed) in grafični povzetek (čez približno pol strani). Obseg naloge naj bo od 1500 do 2000 besed . Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Elektronsko verzijo seminarja oddajte en dan pred predstavitvijo, predstavitev pa eno uro pred seminarjem na strežnik.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 12 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Recenzenta morate predlagati vsaj eno izboljšavo predstavljenega projekta.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke poimenujete po naslednjem modelu:

 • 20_nano_Priimek.doc za seminar, npr. 20_nano_Craik_Venter.doc
 • 20_nano_Priimek.ppt za prezentacijo, npr. 20_nano_Craik_Venter.ppt

Urejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools