2017-bionano-seminar

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Seznam seminarjev)
(Seznam seminarjev)
Line 45: Line 45:
| Mateja Cigoj||03.05.17||Probiotik z dodatkom nanodelcev za zdravljenje celiakije. Uporaba probiotičnih bakterij, ki izločajo peptidaze za razgradnjo glutena do neimunogenih fragmentov, in nanodelcev, ki vsebujejo modificirane naravne glutenske peptide specifične za HLA-DQ2 receptorje na limfocitih T, ki zavrejo Th1 posredovan avtoimunski odziv na gluten.||Nataša Žigante||Tomaž Rozmarič
| Mateja Cigoj||03.05.17||Probiotik z dodatkom nanodelcev za zdravljenje celiakije. Uporaba probiotičnih bakterij, ki izločajo peptidaze za razgradnjo glutena do neimunogenih fragmentov, in nanodelcev, ki vsebujejo modificirane naravne glutenske peptide specifične za HLA-DQ2 receptorje na limfocitih T, ki zavrejo Th1 posredovan avtoimunski odziv na gluten.||Nataša Žigante||Tomaž Rozmarič
|-
|-
-
| Toni Nagode||03.05.17||Reverzibilno pritrjevanje predmetov (sistem avidin-biotin)||Anja Herceg||Urša Kapš
+
| Toni Nagode||03.05.17||Reverzibilno pritrjevanje predmetov na osnovi nanoslojev iz biotina in avidina||Anja Herceg||Urša Kapš
|-
|-
| Tim Božič||10.05.17||Senzor za zaznavo natančne glikozilacije proteinov (npr. eritropoetina)||Mirjam Kmetič||Julija Mazej
| Tim Božič||10.05.17||Senzor za zaznavo natančne glikozilacije proteinov (npr. eritropoetina)||Mirjam Kmetič||Julija Mazej

Revision as of 09:17, 30 April 2017

Contents

Bionanotehnologija- seminar

doc. dr. Gregor Gunčar, K2.022

Seznam seminarjev

Ime in priimek Datum predstavitve Tema seminarja Recenzent/ka 1 Recenzent/ka 2
Peter Prezelj22.03.17Spreminjanje vsebnosti in karakteristik hranilnih snovi v živilih in pripravljeni hrani z uporabo kovalentnih modifikacij, prečnega povezovanja in encimovVita VidmarZala Gluhić
Boštjan Petrič22.03.17Reverzibilno tiskanje s peptidnimi /proteinskimi pigmenti, kovalentno vezanimi na celulozo prek amidne veziLuka KavčičJudita Avbelj
Ema Guštin22.03.17Nanoprevleka hrustanca za preprečitev osteoartritisaMojca JuteršekVid Jazbec
Tjaša Lapanja29.03.17Modificirana CHO celična linija prilagojena za ultrazvočno indukcijo izražanja proteinov v industrijskih bioreaktorjihBojana LazovićVita Vidmar
Maruša Prolič Kalinšek29.03.17Senzor za detekcijo Legionella bakterij na osnovi polidiacetilenaEva KorošecLuka Kavčič
Domen Klofutar29.03.17Novi načini prenosa informacij z izrabo kapacitet DNA: Prenos šifrirne in/ali steganografske DNA v ustni votlini preko naravno prisotnih gostiteljev Lactobacillus Casei in Veillonella ParvulaTajda BuhMojca Juteršek
Simon Bolta05.04.17Z vezavo zunajceličnega kalcija do zmanjšanja bolečine v mišicah po treninguPeter PrezeljBojana Lazović
Tomaž Rozmarič05.04.17Korekcija vida s pomočjo nano robotovBoštjan PetričEva Korošec
Urša Kapš05.04.17Nanodelci za strjevanje krviEma GuštinTajda Buh
Julija Mazej12.04.17kapsule za vzpostavitev ravnovesja crevesne mikrobioteTjaša LapanjaPeter Prezelj
Nataša Žigante12.04.17opis teme ali naslovMaruša Prolič KalinšekBoštjan Petrič
Anja Herceg12.04.17Boj proti koroziji s pomočjo superhidrofobnega sol-gela z enkapsuliranimi zaščitnimi bakterijamiDomen KlofutarEma Guštin
Mirjam Kmetič19.04.17Nanoprotistrup na osnovi nanodelcev, ki vsebujejo inhibitor varespladibSimon BoltaTjaša Lapanja
Mojca Kostanjevec19.04.17Nanodiski - dostavni sistem za tarčno ciljanje EpCAM na površini rakavih epitelijskih celicTomaž RozmaričMaruša Prolič Kalinšek
Jan Rozman19.04.17Sinteza nealergenega rekombinantnega kazeina za jedilno / biorazgradljivo embalažoUrša KapšDomen Klofutar
Barbara Dušak03.05.17Izboljšava gojenja mesa n vitroJulija MazejSimon Bolta
Mateja Cigoj03.05.17Probiotik z dodatkom nanodelcev za zdravljenje celiakije. Uporaba probiotičnih bakterij, ki izločajo peptidaze za razgradnjo glutena do neimunogenih fragmentov, in nanodelcev, ki vsebujejo modificirane naravne glutenske peptide specifične za HLA-DQ2 receptorje na limfocitih T, ki zavrejo Th1 posredovan avtoimunski odziv na gluten.Nataša ŽiganteTomaž Rozmarič
Toni Nagode03.05.17Reverzibilno pritrjevanje predmetov na osnovi nanoslojev iz biotina in avidinaAnja HercegUrša Kapš
Tim Božič10.05.17Senzor za zaznavo natančne glikozilacije proteinov (npr. eritropoetina)Mirjam KmetičJulija Mazej
Darja Božič10.05.17opis teme ali naslovMojca KostanjevecNataša Žigante
Petra Tavčar10.05.17Odstranjevalec škodljivih E-jev in BPA iz kupljenih pijač na osnovi kovalentno pritrjenih protiteles in aptamerovJan RozmanAnja Herceg
Marjeta Horvat17.05.17FeO nanodelci za učinkovitejše odpravljanje zobnega kariesaBarbara DušakMirjam Kmetič
Danijela Jošić17.05.17Gensko spremenjen Lactobacillus, ki izloča nanodelce z spermicidnim in protimikrobnim delovanjem za dolgotrajno zaščito pred zanositvijo in spolno prenosljivimi boleznimi.Mateja CigojMojca Kostanjevec
Tina Kuhar17.05.17Flaška za vodo z bionanosenzorjem za takojšnjo zaznavo kvalitete oziroma pitnosti nalite vode.Toni NagodeJan Rozman
Nika Strašek24.05.17Uporabniku dostopen diagnostični test za zaznavo okužbe s boreliozo in klopnim meningitisomTim BožičBarbara Dušak
Eva Vidak24.05.17Biosenzor za CO na osnovi transkripcijskega faktorja CooA iz bakterije Rhodospirillum rubrumDarja BožičMateja Cigoj
Alja Zgonc24.05.17Senzor za zaznavanje miRNA v urinu za diagnozo nevrodegenerativnih bolezniPetra TavčarToni Nagode
Zala Gluhić31.05.17Varnejše uživanje alkohola z uporabo odorant-binding proteina LUSH.Marjeta HorvatTim Božič
Judita Avbelj31.05.17Nanonaprava iz bioloških delov, ki z absorbcijo in razgradnjo delcev iz zraka preprečuje različne alergijske reakcije.Danijela JošićDarja Božič
Vid Jazbec31.05.17Gensko spremenjene čebele odporne na insekticide.Tina KuharPetra Tavčar
Vita Vidmar31.05.17'Hot start' transglutaminaza za popravljanje razcepljenih lasnih konicNika StrašekMarjeta Horvat
Luka Kavčič31.05.17Senzor za zaznavo natančne glikozilacije proteinov (npr. eritropoetina)Eva VidakDanijela Jošić
Mojca Juteršek31.05.17Senzor za zaznavo natančne glikozilacije proteinov (npr. eritropoetina)Alja ZgoncTina Kuhar
Bojana Lazović07.06.17Poenostavljen pristop k razvoju novih senzorjev FRET (Förster resonance energy transfer)Zala GluhićNika Strašek
Eva Korošec07.06.17Tattoo biosenzor za raven alkohola v krvi na osnovi alkohol oksidaze, povezan s pametnim telefonom, računalnikom ali avtomobilskimi ključi.Judita AvbeljEva Vidak
Tajda Buh07.06.17opis teme ali naslovVid JazbecAlja Zgonc

Naloga

Vaša naloga je:
Študent pripravi projektno nalogo iz področja Bionanotehnologije. Najpomembnejša je originalna ideja za nek izvedljiv projekt. Predlagana struktura:

 • Uvod
 • Predstavitev problema, znanstvena izhodišča, cilji
 • Izvedba projekta, metodologija, tehnike, materiali, vprašanja, hipoteze
 • Literatura

Za pripravo seminarja velja naslednje:

 • Prva stran seminarja naj vsebuje naslov projekta, avtorje, povzetek (od 130 do 160 besed) in grafični povzetek (čez približno pol strani)
 • Seminar pripravite v obliki seminarske naloge (pisava 12, enojni razmak, 2,5 cm robovi). Obseg seminarja naj bo od 2000 do 2500 besed (vključno z literaturo). Seminarska naloga mora vsebovati najmanj tri slike. Slika mora imeti legendo in v besedilu mora biti na ustreznem mestu sklic na sliko.
 • Seminar oddajte dva dneva pred datumom predstavitve, ki je naveden v tabeli v elektronski obliki z uporabo tega obrazca.
 • Vsi seminarji so v elektronski obliki dostopni tukaj.
 • Ustna predstavitev sledi na dan, ki je vpisan v tabeli. Za predstavitev je na voljo 25 minut. Recenzenti morajo biti na predstavitvi prisotni.
 • Predstavitvi sledi razprava. Vsak recenzent predlaga izboljšavo projekta.
 • Na dan predstavitve morate docentu še pred predstavitvijo oddati končno verzijo seminarja v enem izvodu, elektronsko verzijo seminarja in predstavitev pa oddati na strežnik dva dneva pred predstavitvijo do polnoči.

Imena datotek

Prosim vas, da vse datoteke poimenujete po naslednjem receptu:

 • 19_nano_Priimek1_Priimek2.doc(x) za seminar, npr. 19_nano_Craik_Venter.docx
 • 19_nano_Priimek1_Priimek2.ppt(x) za prezentacijo, npr. 19_nano_Craik_Venter.pptxUrejanje spletnih strani na wikiju

Wiki so razvili zato, da lahko spletne vsebine ureja vsakdo. Ukazi so preprosti, dokler si ne zamislite česa prav posebnega. Vseeno pa je Word v primerjavi z wikijem pravo čudežno orodje... Če imate težave z oblikovanjem besedila, si preberite poglavje o urejanju wiki-strani na Wikipediji (tule v angleščini in tu v slovenščini). Pomaga tudi, če pogledate, kako je zapisana kakšna stran, ki se vam zdi v redu: kliknite na zavihek 'Uredite stran' in si poglejte, kako so vpisane povezave, kako nov odstavek in podobno. Na koncu seveda pod oknom za urejanje kliknite na 'Prekliči'.

Citiranje virov

Citiranje je možno po več shemah, važno je, da se držite ene same. V seminarskih nalogah in diplomskih nalogah FKKT uprabljajte shemo citiranja, ki je pobarvana zeleno. Temeljno načelo je, da je treba vir navesti na tak način, da ga je mogoče nedvoumno poiskati. Za citate v naravoslovju je najpogostejše citiranje po pravilniku ISO 690. Pravila, ki upoštevajo omenjeni standard, so pripravili pri ZTKS. Sicer pa ima vsaka revija lahko svoj način citiranja, ki ga je treba pri pisanju članka upoštevati.
Citiranje knjig:
Priimek, I. Naslov. Kraj: Založba, letnica.
Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: Založba, letnica. Zbirka, številka. ISBN.

Boyer, R. Temelji biokemije. Ljubljana: Študentska založba, 2005.
Glick BR in Pasternak JJ. Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA. 3. izdaja. Washington: ASM Press, 2003. ISBN 1-55581-269-4.
Če so avtorji trije, je beseda in med drugim in tretjim avtorjem. Če so avtorji več kot trije, napišemo samo prvega in dopišemo et al. (in drugi, po latinsko). Vse, kar je latinsko, pišemo poševno (npr. tudi imena rastlin in živali, pojme in vivo, in vitro ipd.).

Citiranje člankov:
Priimek, I. Naslov. Naslov revije, letnica, letnik, številka, strani.
Lartigue, C., Glass, J. I., Alperovich, N., Pieper, R., Parmar, P. P., Hutchison III, C. A., Smith, H. O. in Venter, J. C. Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 2007, 317, str. 632-638.

Alternativni način citiranja (predvsem v družboslovju) je po pravilih APA, kjer članke citirajo takole:
Priimek, I. (letnica, številka). Naslov. Naslov revije, strani.
Lartigue C. et al. (2007, 317) Genome transplantation in bacteria: changing one species to another. Science, 632-638.

Revija Science uporablja skrajšani zapis:
C. Lartigue et al. Science 317, 632 (2007)

V diplomah na FKKT je treba navesti vire tako, da izpišete tudi naslov citiranega dela in strani od-do (ne samo začetne). Navesti morate tudi vse avtorje dela, razen v primeru, ko jih je 10 ali več. Takrat navedite le prvih devet, za ostale pa uporabite okrajšavo in sod. (in sodelavci). Pred zadnjim avtorjem naj bo vedno besedica "in".


Citiranje spletnih virov:
Priimek, I. Naslov dokumenta. Izdaja. Kraj: Založnik, letnica. Datum zadnjega popravljanja. [Datum citiranja.] spletni naslov
strangeguitars. On the brink of artificial life. 6. 10. 2007. [citirano 13. 11. 2007] http://www.metafilter.com/65331/On-the-brink-of-artificial-life
Navedemo čim več podatkov; pogosto vseh iz pravila ne boste našli.

Personal tools