ATP hidroliza v Eg5 kinazi vključuje katalitični dvovodni mehanizem

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Current revision (19:04, 11 March 2010) (view source)
 
(2 intermediate revisions not shown.)
Line 1: Line 1:
-
'''ATP''' (adenozin trifosfat)  je majhna, a energetsko izredno bogata molekula, ki v živih organizmih služi za kratkoročno shranjevanje energije. Vsaka celica v človekovem telesu vsebuje okoli milijardo molekul ATP in energija, ki jo nosijo s seboj je bistvenega pomena za mnoge reakcije in funkcioniranje vsake celice. ATP je sestavljen iz  adenozina (adenin in riboza), ter treh verižno vezanih fosfatnih ostankov, povezanih z fosfoanhidridnimi vezmi. In prav  v teh vezeh se skriva kemijska energija, ki se sprošča pri hidrolizi.   
+
'''ATP''' (adenozin trifosfat)[http://www.griffined.com/images/ATP_molecule.jpg] je majhna, a energetsko izredno bogata molekula, ki v živih organizmih služi za kratkoročno shranjevanje energije. Vsaka celica v človekovem telesu vsebuje okoli milijardo molekul ATP in energija, ki jo nosijo s seboj je bistvenega pomena za mnoge reakcije in funkcioniranje vsake celice. ATP je sestavljen iz  adenozina (adenin in riboza), ter treh verižno vezanih fosfatnih ostankov, povezanih z fosfoanhidridnimi vezmi. In prav  v teh vezeh se skriva kemijska energija, ki se sprošča pri hidrolizi.   
Vendar pa vse do danes ni bilo povsem pojasnjeno, kako encimi v celici dejansko izrabijo energijo te molekule.
Vendar pa vse do danes ni bilo povsem pojasnjeno, kako encimi v celici dejansko izrabijo energijo te molekule.
Line 7: Line 7:
== Viri ==
== Viri ==
-
*Psysorg.com, 1.3.2010 - Researchers determine how ATP, molecule bearing 'the fuel of life,' is broken down in cells  
+
*Psysorg.com, 1.3.2010 - Researchers determine how ATP, molecule bearing 'the fuel of life,' is broken down in cells [http://www.physorg.com/news186584297.html (povezava)]
*ASBMB, 19.2.2010 – ATP hidrolysis in Eg5 kinesin involves a catalytic two-wather mechanism (Courtney L. Parke, Edward J. Wojcik, Sunyoung Kim, David K. Worthylake)
*ASBMB, 19.2.2010 – ATP hidrolysis in Eg5 kinesin involves a catalytic two-wather mechanism (Courtney L. Parke, Edward J. Wojcik, Sunyoung Kim, David K. Worthylake)

Current revision

ATP (adenozin trifosfat)[1] je majhna, a energetsko izredno bogata molekula, ki v živih organizmih služi za kratkoročno shranjevanje energije. Vsaka celica v človekovem telesu vsebuje okoli milijardo molekul ATP in energija, ki jo nosijo s seboj je bistvenega pomena za mnoge reakcije in funkcioniranje vsake celice. ATP je sestavljen iz adenozina (adenin in riboza), ter treh verižno vezanih fosfatnih ostankov, povezanih z fosfoanhidridnimi vezmi. In prav v teh vezeh se skriva kemijska energija, ki se sprošča pri hidrolizi.

Vendar pa vse do danes ni bilo povsem pojasnjeno, kako encimi v celici dejansko izrabijo energijo te molekule.

Jasno je bilo, da mora biti tretja fosfatna skupina napadena s hidroksidnim ionom, torej vodo, ki je izgubila en proton. Na splošno pa je bilo pri kinazah in drugih ATP-azah nejasno kaj, oziroma katera je ta katalitična baza, ki omogoči nastanek hidroksidnega iona. Predvidevali so, da gre za nekaj na encimu samem, za kakšno aminokislino. S pomočjo kristalografije človeške kinaze Eg5, pa so znanstveniki prišli do presenetljivih dognanj, da ta neznana baza ni nobena amonokislina, temveč nič drugega kot le še ena molekula vode. Dokopali pa so se tudi do jasne slike celotne cepitve vezi, ki ga omogoča ta dvovodni mehanizem.


Viri

  • Psysorg.com, 1.3.2010 - Researchers determine how ATP, molecule bearing 'the fuel of life,' is broken down in cells (povezava)
  • ASBMB, 19.2.2010 – ATP hidrolysis in Eg5 kinesin involves a catalytic two-wather mechanism (Courtney L. Parke, Edward J. Wojcik, Sunyoung Kim, David K. Worthylake)
Personal tools