Acetil koencim A

From Wiki FKKT

Revision as of 14:38, 12 December 2010 by Sara Drvarič Talian (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Acetil koencim A

Acetil koencim A je organska spojina (strukturna formula), tioesterski derivat ocetne kisline [1], ki je sestavljen iz acetila, ß-merkaptoetilaminske enote, enote pantotenata (vitamin B5), fosfata in 3',5'-adenozin difosfata [2]. Njena kemijska formula je C23H38N7O17P3S, molska masa pa 809,57 g/mol.

Acetil koencim A nastane, ko se acetilna skupina (CH3CO-) poveže s sulfhidrilno (tiolno) skupino (-SH) molekule koencima A z visokoenergijsko (nestabilno) vezjo [3]. Spojina je pomembna za metabolizem, deluje kot koencim v mnogih bioloških reakcijah acetilacije in kot intermediat v razgradnji snovi pridobljenih iz hrane (shematski prikaz), hkrati pa je iz nje možen nastanek maščobnih kislin, holesterola in ketonskih teles [4].

Služi kot prenašalec ogljikovih atomov acetilne skupine, ki izhaja iz:
-razgradnje aminokislin,
-razgradnje maščob skozi beta oksidacijo maščobnih kislin[5] ter
-piruvata, ki nastane skozi glikolizo enostavnih sladkorjev v procesu razgradnje ogljikovih hidratov [6].
Acetil koencim A nato vstopi v cikel citronske kisline (Krebsov cikel), ta pa je predpogoj, da poteče oksidativna fosforilacija, ki proizvaja energijo (ATP).

Iz treh molekul acetil koencima A se lahko tvori 3-hidroksi-3-metilglutaril koencim A, ki je prekurzor holesterola in ketonskih teles. Za namen sinteze maščobnih kislin se acetil koencim A pretvori v citrat in izstopi v citosol[7]. Spojina igra pomembno vlogo tudi pri sintezi živčnega prenašalca acetilholina. Pri določenih bakterijah je možen tudi anaeroben reverzibilen nastanek acetil koencima A iz piruvata, ki ga katalizira piruvat format liaza, pri sesalcih pa pretvorba acetil koencima A nazaj v piruvat ni možna.

Viri

  1. S. P. Stanforth, Natural Product Chemistry at a Glance, stran 8
  2. L. Stryer, Biochemistry, stran 451
  3. Oxford dictionary of chemistry, stran 5
  4. American Heritage Stedman's Medical Dictionary
  5. N. A. Campbell, Biology, stran 180
  6. L. Stryer, Biochemistry, stran 514
  7. L. Stryer, Biochemistry, stran 770

Zunanje povezave

Personal tools