Aktivacija genskega izražanja encimov za sintezo holesterola v živčnih celicah kot posledica okužbe s prionom

From Wiki FKKT

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search

Piapuzar (Talk | contribs)
(New page: [http://sl.wikipedia.org/wiki/Prion Prion] je kužen delec, sestavljen iz nepravilno zvitega proteina [http://universe-review.ca/I11-08-prion.jpg slika1]. Povzroča bolezni živčnega sist...)
Next diff →

Current revision

Prion je kužen delec, sestavljen iz nepravilno zvitega proteina slika1. Povzroča bolezni živčnega sistema kot npr. Creutzfeldt-Jakobovo bolezen pri ljudeh oziroma »bolezen norih krav« pri govedu. Te bolezni so smrtonosne, saj vemo zelo malo o celičnem odzivu na okužbo s prioni.

Skupina znanstvenikov iz Münchena je naredila raziskavo o spremembah regulacije genov v živčnih celicah pri okužbi s prioni. Pri tem so se osredotočili na gene, ki uravnavajo biosintezo holesterola slika2. Raven izražanja genov, v celicah okuženih s prionskim sevom 22L, so analizirali z DNA mikromrežami in RT-PCR. Ugotovili so, da pride do izrazitega povišanja ravni izražanja genov, ki nosijo zapis za encime pomembne pri biosintezi holesterola. Za to je odgovoren transkripcijski faktor Srebp2, ki s svojo vezavo na SRE (sterola regulatory element) v promotorski regiji omenjenih genov regulira transkripcijo. Pri okuženih celicah so zabeležili povečano aktivnost tega faktorja in posledično povečano količino encimov za sintezo holesterola. Ugotovili so tudi, da je opisan mehanizem značilen le za živčne celice, medtem ko se okužene mikroglijske celice in astrociti niso odzvali na enak način.

Ugotovitve so pomembne, ker odpirajo vrata novim raziskavam, s katerimi bi lahko ugotovili pomen holesterola za prione in se s tem približali rešitvam za bolezni, ki jih povzročajo.

Personal tools